Vakbondshistorisch Archief Nijmegen draagt vermogen en taak over aan KDC

Datum bericht: 16 november 2020

Ruim veertig jaar lang verzamelde de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o. (SVAN) archieven, documenten, publicaties, foto’s en voorwerpen van vakbonden in de regio Nijmegen. Nu de stichting ophoudt te bestaan, draagt ze haar taak deels over aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC).

De vakbonden waren van grote betekenis voor het scheppen van gezonde arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, pensioenen, scholing en vorming voor vrouwen en mannen in loondienst. Deze verdiensten lijken nu vanzelfsprekend, maar konden alleen verworven worden door een enorme inzet, strijd en gelukkig ook gezelligheid. Gezien de samenstelling van de bevolking in Nijmegen en omgeving waren de katholieke bonden sterk vertegenwoordigd. Ze werkten steeds meer samen met socialistische bonden in het FNV. De SVAN heeft een unieke regionale collectie bij elkaar gebracht waardoor deze geschiedenis van de vakbonden bewaard is gebleven en toegankelijk is gemaakt voor nieuwe generaties onderzoekers en geïnteresseerden.

Nu het aanbod van lokale collecties is opgedroogd en de vakbonden steeds meer landelijk opereren, ziet de SVAN haar taak als voltooid. Het draagt de overgebleven middelen graag over aan het KDC Fonds (onderdeel van het Radboud Fonds) om te besteden aan behoud van de collectie en onderzoek. Samen met het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) waar een groot deel van deze archieven zijn ondergebracht, ontsluit het KDC de laatste vakbondsarchieven. Het KDC bereidt onderzoeks- en publicatieprojecten voor over de geschiedenis van arbeidsverhoudingen en over de naoorlogse tweede industrialisatiegolf in Nijmegen. SVAN-voorzitter Piet Peters en secretaris/penningmeester Olav Buunen zijn blij met deze overdacht: ‘Wij zien met genoegen dat door deze gift de aandacht voor de geschiedenis van de vakbondsmensen in deze regio gewaarborgd is.’

Hans Krabbendam, directeur van het KDC, is net zo verheugd over de schenking: ‘Deze schenking is een blijk van vertrouwen in het KDC en een aansporing om werk te maken van het onderzoek naar arbeidsverhoudingen, dat nog even actueel is als vroeger. Met deze middelen kunnen we een nieuwe impuls geven aan dit onderzoek.’

Een belangrijk onderdeel van de collectie SVAN wordt gevormd door de vakbondvaandels. Deze prachtige historische doeken zijn gerestaureerd en worden nu bewaard in het depot van het KDC.