Opnamebeleid Beeld en Geluid

De collectie Beeld & Geluid van het KDC bestaat uit een breed scala aan voorwerpen, drukwerk, foto's, films, audiobanden en ander audiovisueel materiaal afkomstig uit het katholiek erfgoed van Nederland sinds 1800. Het KDC bewaart exemplarische voorbeelden van dit materiaal ten behoeve van (toekomstig) onderzoek.

Jaarlijks wordt er een grote stroom aan materialen en objecten voor de collectie Beeld & Geluid aangeboden aan het KDC. Daar zijn wij uiteraard heel dankbaar voor, maar het verplicht ons ook kritisch te kijken naar hetgeen dat al dan niet opgenomen kan worden.

Vanwege de (momenteel) beperkte middelen en mogelijkheden om tot een goede verwerking en ontsluiting te komen, neemt het KDC voorlopig alleen bij uitzondering materialen op voor de collectie Beeld & Geluid. Wat betekent dit in de praktijk?

De volgende zaken nemen we op dit moment niet aan:

  • Prentjes: doodsprentjes, devotieprentjes, professieprentjes, communieprentjes etc.
  • Pauselijke onderscheidingen (diploma’s en medailles)
  • Aflaten
  • Diploma’s en lidmaatschapsbewijzen van religieuze verenigingen zoals de Mariacongregatie
  • Wandplaten uit het onderwijs met Bijbelse voorstellingen
  • Educatieve filmstroken, uitgegeven door bijvoorbeeld Lumen of Projectie Onderwijs Centrale
  • Speelgoedaltaartjes of ander liturgisch speelgoed
  • (Ingelijste) foto’s van pausen
  • Foto’s en ansichtkaarten van kerkgebouwen
  • Devotie-tekeningen (al dan niet ingelijst)

Valt hetgeen men mogelijk wil schenken niet binnen deze categorieën, dan zal de collectiespecialist beoordelen of het object/de materialen in aanmerking komt/komen voor opname.

Alleen indien het gaat om een uitzonderlijke aanwinst (vanwege de uniciteit of het cultuur-historische belang van het object, ofwel van de duidelijke relatie die bestaat tussen het object en een reeds bij het KDC aanwezige collectie) zal het KDC besluiten het materiaal op te nemen.

Twijfelt u of heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust via het contactformulier.