Tarieven

Levering van KDC-publicaties

Bij de levering van publicaties, in het verleden uitgegeven door het KDC, worden naast de verkoopprijs verzendkosten in rekening gebracht.

Delen van de KDC-MemoReeks zijn te bestellen bij de boekhandel of de uitgever.

Bibliotheek

De bibliotheek van het KDC is een onderdeel van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Documentlevering, leenadministratie en documentreproductie wordt verzorgd door de Universiteitsbibliotheek. Hiervoor gelden de tarieven van de Universiteitsbibliotheek

N.B.: voor documentlevering en –reproductie is het bezit van een IBL-account noodzakelijk.

Archiefmateriaal

Starttarief scans / fotokopieën € 6,00 (voor de 1e 10 scans)
Aanvullende scans / fotokopieën € 0,30 per stuk (bovenop starttarief)
Verzend- en administratiekosten € 2,50

Let op: alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Toelichting: Het starttarief voor het scannen van archiefmateriaal is € 6,00 voor de eerste 10 kopieën. Iedere daarop volgende scan is € 0,30 per stuk. Ten slotte betaald u € 2,50 administratiekosten voor de hele scanopdracht. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Archiefstukken kunnen op verzoek tijdelijk worden gedeponeerd bij een archiefbewaarplaats elders in het land. De kosten daarvan zijn per aanvraag:

Kosten van aangetekende verzending, vermeerderd met € 25,00 administratiekosten. Retourzending is voor rekening van de aanvrager.

Collectie Beeld en Geluid

Voor foto's uit de collectie Beeld & Geluid gelden enkele leveringsvoorwaarden en de volgende tarieven:

Scan, per stuk €   6,00
Digitale kopie van een videoband, per stuk (online verzonden) € 25,00
Digitale kopie op CD of DVD, per stuk € 30,00
Digitale kopie op USB-stick (16 GB), per stuk € 35,00
Beeldresearch extern, per uur € 55,00
Beeldresearch intern, per uur € 27,50
KMM-interview, te raadplegen in de studiezaal van het KDC gratis
KMM-interview, thuis raadplegen via een digitale link, per stuk €   6,00
Verzend- en administratiekosten €   2,50

Let op: alle prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten én exclusief 21% BTW.

Archiefbewerking en –bewaring

Opzoekingen extern, per uur €  55,00
Opzoekingen intern, per uur €  27,50
Afhalen archief kostprijs
Bewerking archief, per meter, per week € 900,00*
Bewaring archief, per meter, per jaar €   70,00

*) Dit is een richtprijs die uitgaat van een medewerker schaal 5. De inzet van een archivaris (schaal 7) en de staat van een archief hebben invloed op de tarieven.

Let op: alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.