Aanvraag E-herkenning

eHerkenning is de digitale toegang tot diensten van de (semi)overheid. Daarmee kun je namens de Radboud Universiteit veilig inloggen om online zaken met de (semi)overheid te regelen. Steeds meer en veel verschillende (overheids-)portalen vereisen een eHerkenningsmiddel om (verplichte) informatie te kunnen delen en of aan te leveren. Bijvoorbeeld bij de aangiften Belastingen of het werkgeversportaal UWV.

Wanneer je een eHerkenningsmiddel nodig hebt, ontvang je hierover vanzelf een melding in het systeem of portaal dat je gebruikt. Voor het gebruik van eHerkenning is toestemming van je leidinggevende nodig. Je kunt de aanvraag met toestemming van je leidinggevende  middels dit webformulier aanvragen

Deze wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen door het Loket.
De kosten worden doorberekend op de kostenplaats die aangegeven is op het aanvraagformulier.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het loket eHerkenning:
        Harry Hijmans tel: 06-50172115
        René Menting tel: 06-15512684
        email eHerkenning@ru.nl

De door u opgegeven gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de aanvraag van eHerkenning

Voor het aanvragen van E-herkenning hebben wij de volgende gegevens nodig. Wij vragen je om je volledige namen te noteren, zoals deze ook op je paspoort en/of identiteitskaart wordt vermeld.

Op de volgende pagina wordt gevraagd je aanvraag te bevestigen voordat deze wordt verstuurd. Controleer graag secuur of de gegevens correct zijn. Kosten die worden gemaakt door onjuist ingevulde gegevens worden doorbelast naar de afdeling.