Afdeling Finance & Control Centraal

Beleidscyclus en bekostiging

Finance & Control Centraal is verantwoordelijk voor:

  1. het goed verloop van de beleidscyclus van de instelling. De Beleidscyclus is het proces van voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het universitair beleid. De afdeling heeft in dat proces, samen met de divisies AA en HR de volgende taken:
  • Doen functioneren van de beleidscyclus
  • Doelstellingen duidelijk doen formuleren
  • Ondersteunen van de integraal managers van de eenheden bij de realisatie van hun doelstellingen
  • Toezicht houden op de realisatie van de doelstellingen
  • Evaluatie en verbetering van de beleidscyclus.
  1. Financieel beleid en bekostiging
    De divisie ondersteunt het College van Bestuur bij het bepalen van het financieel beleid van de instelling. Tevens wordt de bekostiging extern en intern gevolgd en bepaald.