CFA - NIEUWS

30 november 2023

De planning voor de jaarverslaglegging 2023 en het spoorboekje periodeafsluiting 2024 zijn defnitief.

Via onderstaande link zijn deze te "downloaden".

29 november 2022

De planning voor de jaarverslaglegging 2022 is defnitief. Deze is als bijlage opgenomen in de jaarverslagbrief en is ook te "downloaden" via onderstaande link.

24 november 2022

Het "spoorboekje" periodeafsluiting 2023 is op 24 november 2022 vastgesteld in het F-overleg met dien verstande dat er na de jaarafsluiting 2022 gekeken zal worden naar versnelling van het afsluitproces met als doel deze versnelling in te laten gaan vanaf de maand april 2022 (het spoorboekje zal hier t.z.t. op aangepast worden).

Via onderstaande link is het spoorboekje te "downloaden".

23 januari 2022

Het "spoorboekje" periodeafsluiting 2022 is op 18 januari 2022 vastgesteld in het F-overleg met dien verstande dat er na de jaarafsluiting 2021 gekeken zal worden naar versnelling van het afsluitproces met als doel deze versnelling in te laten gaan vanaf de maand april 2021 (het spoorboekje zal hier t.z.t. op aangepast worden).

Via onderstaande link is het spoorboekje te "downloaden".

19 november 2021

De planning voor de jaarverslaglegging 2021 is op 18 november 2021 in het F-overleg vastgesteld.

Via onderstaande link is de planning te  "downloaden".

30 december 2020

De planning voor de jaarverslaglegging 2020 is op 19 november 2020 in het F-overleg en op 15 december 2020 in het CvB vastgesteld en daarmee definitief. Tevens is op 19 november 2020 het "spoorboekje" periodeafsluiting 2021 vastgesteld in het F-overleg met dien verstande dat er begin 2021 gekeken zal worden naar versnelling van het afsluitproces met als doel deze versnelling in te laten gaan vanaf de maand april 2021 (het spoorboekje zal hier t.z.t. op aangepast worden).

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

07 januari 2020

De planning voor de jaarverslaglegging 2019 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2020 zijn op 14 oktober 2019 vastgesteld in het F-overleg en daarmee definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

11 juni 2019

Het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2019 is (in verband met de doorlichting van de kolom financiën en inkoop) aangepast voor de 8-maandsafsluiting en de indiening van de 8-maandsrapportage.

Via onderstaande link is het documen te "downloaden".

19 februari 2019

Het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2019 is aangepast voor de afsluiting van periode 2.

Via onderstaande link is het documen te "downloaden".

05 december 2018

De planning voor de jaarverslaglegging 2018 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2019 zijn op donderdag 25 oktober vastgesteld in het F-overleg en daarmee definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

19 november 2017

De planning voor de jaarverslaglegging 2017 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2018 zijn op donderdag 16 november vastgesteld in het F-overleg en daarmee definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

6 december 2016

De planning voor de jaarverslaglegging 2016 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2016 zijn vanaf vandaag definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

3 juli 2015

De vakantieperiode komt er weer aan!

Echter het werk op de RU gaat gewoon door. Zo kan het dus voorkomen dat personen die vastgelegd zijn in de workflow voor bestellingen, facturen, declaraties, uren of verlofaanvragen in deze periode gevraagd worden om hieraan hun goedkeuring te geven. Om te voorkomen dat er vertragingen optreden (in met name het bestel- of betaalproces) is het zaak om tijdig een vakantieregel in te stellen. Hoe u dat kunt doen ziet u in onderstaande documenten.

Instellen vakantieregel (pdf, 670 kB)

English: setting a vacation rule (pdf, 763 kB)

11 november 2014

De planning voor de jaarverslaglegging 2014 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2015 zijn vanaf vandaag definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

14 januari 2014

In het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2014 zijn vanaf nu ook de data opgenomen waarop de salarislasten zichtbaar zijn in het datawarehouse.

Via onderstaande link kun het nieuwe document "downloaden".

Spoorboekje periodeafsluiting 2014 (pdf, 26 kB)

27 september 2013

De planning voor de jaarafsluiting 2013 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2014 zijn besproken in het F-overleg van 24 september en vanaf 27 september definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

1 juli 2013

De vakantieperiode komt er weer aan!

Echter het werk op de RU gaat gewoon door. Zo kan het dus voorkomen dat personen die vastgelegd zijn in de workflow voor bestellingen en/of facturen in deze periode gevraagd worden om goedkeuring te geven aan een bestelling of een betaalakkoord voor een factuur of declaratie. Om te voorkomen dat er vertragingen optreden in het bestel- of betaalproces is het zaak om tijdig een vakantieregel in te stellen. Hoe u dat kunt doen ziet u in onderstaande presentatie.

Instellen vakantieregel (pdf, 670 kB)

English: setting a vacation rule (pdf, 763 kB)

19 februari 2013

Voor het plaatsen van een opdracht tot het aanmaken van een nieuwe debiteur, het aanpassen van adresgegevens of het wijzigen/toevoegen van een contactpersoon zijn nieuwe webformulieren ontwikkeld. Deze vervangen de oude spreadsheets en zijn duidelijker en daarmee ook veel klantvriendelijker. De nieuwe webformulieren kun je vinden via onderstaande link.

Webformulieren debiteuren

12 februari 2013

Over een aantal maanden zal via een nieuwe functonaliteit het wachtwoord bij de gebruiksnaam in Oracle gelijkgeschakeld worden aan het RU-wachtwoord. Tot die tijd is het mogelijk om via Oracle uw wachtwoord zelf in te stellen en te resetten. Zie hiervoor onderstaande instructie.

Instructie wachtwoord aanvragen Oracle (pdf, 172 kB)

13 november 2012

De planning voor de pre-closing 2012, de jaarafsluiting 2012 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2013 zijn besproken in het F-overleg van 30 oktober en vanaf 7 november jl. definitief.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

28 juni 2012

De vakantieperiode komt er weer aan!

Echter het werk op de RU gaat gewoon door. Zo kan het dus voorkomen dat personen die vastgelegd zijn in de workflow voor bestellingen en/of facturen in deze periode gevraagd worden om goedkeuring te geven aan een bestelling of een betaalakkoord voor een factuur of declaratie. Om te voorkomen dat er vertragingen optreden in het bestel- of betaalproces is het zaak om tijdig een vakantieregel in te stellen. Hoe u dat kunt doen ziet u in onderstaande presentatie.

Instelling vakantieregels (pps, 491 kB)

18 april 2012

De planning voor de periodeafsluiting zal m.i.v. de afsluiting over de maand april 2012 "aangescherpt" worden. Hierop is het "spoorboekje" voor de periodeafsluiting aangepast. Het nieuwe schema vind je via deze link: spoorboekje periodeafsluiting 2012 (pdf, 22 kB).

Er komt t.z.t. ook een uitgebreider afsluitschema voor de november-preclosing analoog aan de planning voor de jaarrekening met als doel zoveel mogelijk werkzaamheden naar voren te halen

12 april 2012

Aangezien inmiddels RU-breed alle medewerkersdeclaraties via de elektronische workflow door de budgethouder worden beoordeeld en geaccordeerd zjin de declaratieformulieren aangepast. Het vak waarin de budgethouder kan ondertekenen is verwijderd.

De nieuwe formulieren zijn te vinden via deze link: declaratieformulieren.

11 april 2012

Op woensdag 11 april 2012 is door een gebruiker ongewild een verzoek tot aanvullende informatie, verstuurd naar alle actieve gebruikers van Oracle.
Deze e-mail kan men negeren.
De optie bij een workflowmelding om aan alle gebruikers een verzoek te sturen, zal worden verwijderd.
Het e-mailbericht is verzonden om 13:00 uur en heeft als onderwerp "More Information Request Invoice 591201608 for 059 Cluster Facilitair requires your approval".

8 februari 2012

Naar aanleiding van een verscherpt beveiligingsbeleid worden nieuwe medewerkers niet meer direct als een actieve gebruiker in Oracle aangemaakt. Een nieuwe medewerker dient, indien hij voor het eerst wil inloggen in Oracle, een mail te sturen aan de Helpdesk-finlog@cif.ru.nl met het verzoek zijn gebruikersaccount te activeren onder vermelding van zijn u-nummer.

Voor een nadere instructie zie klik op deze link: Inloggen in Oracle (docx, 531 kB)

20 januari 2012

Op zaterdag 4, 11 en 25 februari vindt er groot onderhoud plaats aan het campusnetwerk waardoor o.a. BASS (Oracle finlog en HRM) niet beschikbaar zijn.

Voor meer informatie zie de mededeling op de UCI-website.

31 oktober 2011

De planning voor de jaarafsluiting 2011 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2012 zijn bekend. Beiden bevatten geen substantiële wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar, er zijn alleen enkele verschuivingen aangebracht i.v.m. weekenden/feestdagen etc.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

Planning jaarrekeningtraject 2011 (versie definitief 25-11-2011) (pdf, 24 kB)

Spoorboekje 2012 (versie definitief 25-11-2011 (pdf, 26 kB)

5 juli 2011

De vakantieperiode komt er weer aan!

Echter het werk op de RU gaat gewoon door. Zo kan het dus voorkomen dat personen die vastgelegd zijn in de workflow voor bestellingen en/of facturen in deze periode gevraagd worden om goedkeuring te geven aan een bestelling of een betaalakkoord voor een factuur of declaratie. Om te voorkomen dat er vertragingen optreden in het bestel- of betaalproces is het zaak om tijdig een vakantieregel in te stellen. Hoe u dat kunt doen ziet u in onderstaande presentatie.

Instelling vakantieregels (pps, 491 kB)

27 maart 2011

Afgelopen dagen heeft de succesvolle upgrade plaatsgevonden van Oracle Release 11 naar 12. Dit omvangrijke project is met de inzet van velen binnen en buiten CFA tot een goed einde gebracht. Voor meer informatie klik op onderstaande link:

CFA - Oracle Release 12 informatie

4 maart 2011

Op 28 maart zal een nieuwe release van het BASS HRM/FINLOG systeem operationeel zijn (zogenaamde Release 12). De huidige versie is uit zijn "onderhoudstermijn" aan het lopen en de nieuwe release 12 biedt ook verbetermogelijkheden. De komende wken worden de laatste zaken getest en aangepast om de overgang voor eenieder zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor meer informatie klik op onderstaande link:

CFA - Oracle Release 12 informatie

3 maart 2011

Sinds vandaag is (behalve bij FNWI, wordt druk aan gewerkt) het overal binnen de RU mogelijk om enkelvoudig in te loggen in Oracle Release 11 via deze link:

Enkelvoudige login Oracle EBS R11

24 januari 2011

In november 2010 zijn, op basis van richtlijnen van de belastingdienst, eenduidige declaratie-instructies vastgesteld door het directeurenoverleg. Daarbij zijn ook de nieuwe standaarddeclaratieformulieren vastgesteld. In deze nieuwe formulieren zat nog een klein nadeel, ze konden namelijk niet (ingevuld) opgeslagen worden. Dit is vanaf vandaag opgelost. De nieuwe formulieren zijn te vinden via onderstaande link:

Declaratieformulieren en -instructies

1 november 2010

De planning voor de jaarafsluiting 2010 en het "spoorboekje" periodeafsluiting voor boekjaar 2011 zijn bekend. Beiden bevatten geen substantiële wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar, er zijn alleen enkele verschuivingen aangebracht i.v.m. weekenden/feestdagen etc.

Het "spoorboekje" is uitgaande van Oracle Release 11. Het kan zijn dat na invoering van release 12 medio maart 2011 aanpassing noodzakelijk is. Er zal t.z.t. een bijgestelde versie worden opgenomen.

Via onderstaande links zijn de documenten te "downloaden".

Planning jaarrekeningtraject 2010 (versie 29-10-2010) (pdf, 16 kB)

Spoorboekje 2011 (versie 29-10-2010) (pdf, 37 kB)

5 maart 2010

De meest recente versie van de planning periodeafsluiting 2010 kun je benaderen via onderstaande link

Plannning periodeafsluiting 2010 (versie 31 januari 2010) (xls, 22 kB)

1 maart 2010

Per 1 maart 2010 is het digitaal goedkeuren van inkoopfacturen en declaraties die niet via het bestelsysteem (I-procurement) hebben gelopen van start gegaan voor de gehele RU. Door CFA zijn meerdere instructiebijeenkomsten verzorgd voor alle budgethouders. De powerpoint van deze sessies is te bekijken via de menu-optie BASS-finlog - Handleidingen workflow.

23 december 2009

Op 1 januari 2010 start de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) met het digitaal goedkeuren van inkoopfacturen en declaraties die niet via het bestelsysteem (I-procurement) hebben gelopen. Eind november 2009 hebben er meerdere door CFA verzorgde instructiebijeenkomsten plaatgevonden voor de budgethouders binnen FNWI. De powerpoint van deze sessies is via onderstaande links (in Nederlands en Engels) nogmaals te bekijken. Tevens is hieronder een link naar een powerpoint met een inloginstructie voor Oracle-BASS opgenomen.

Instructie goedkeuring facturen (pps, 804 kB)

Instruction approval invoices (pps, 909 kB)

Instructie inloggen oracle-bass (pps, 289 kB)

24 november 2009

In het F-overleg van 24 november 2009 is de definitieve planning voor het jaarrekeningtraject 2009 vastgesteld. Via onderstaande link kun je deze downloaden.

Definitieve planning jaarrekeningtraject 2009

23 juli 2009

Per 1 september 2009 heeft de dienst CIF een nieuwe directeur in de persoon van Peter Bosman. De afdeling CFA (subafdeling van CIF) wenst Peter veel succes toe in zijn nieuwe functie. Zie verder

Radboudnet Actueel

15 juli 2009

Wij proberen met de afdeling Functioneel beheer FINLOG de financiële en logistieke modules zo optimaal mogelijk te laten functioneren voor de eindgebruikers. Mocht er onverhoopt een storing/calamiteit optreden of als u een functionele aanpassing voor wil stellen dan kunt u deze tot nu toe mailen naar de helpdesk FINLOG. Deze melding zullen wij vanaf nu faciliteren met een web-formulier. Dit maakt het mogelijk om op een gemakkelijke manier de melding te maken en de afdeling functioneel beheer heeft dan alle relevante gegevens voorhanden om het probleem snel te hand te kunnen nemen. Het webformulier vindt u in de menubalk links en via onderstaande link.

Webformulier helpdesk FINLOG

13 juli 2009

De afdeling control eenheden van CFA verzorgt de controlfucntie voor een aantal universitaire onderdedelen. Ten behoeve van de continuïteit heeft elke controller een zogenaamde "schaduwcontroller" die op de hoogte blijft van datgene wat speelt bij de betreffende eenheid en daardoor indien nodig als vervanging kan optreden. Daarnaast is de "schaduwcontroller" de inhoudelijke sparringpartner van de controller. Via de link hieronder is het meest actuele overzicht van (schaduw)controllers te benaderen.

Controllers CFA met backup (doc, 37 kB)

06 juli 2009

Al vanaf 1 april 2009 worden alle inkoopfacturen en declaraties ingescand en digitaal opgeslagen door de afdeling CFA-crediteuren. Op 9 juli 2009 start de Faculteit der Managementwetenschappen (FMW) met het digitaal goedkeuren van inkoopfacturen en declaraties die niet via het bestelsysteem (I-procurement) hebben gelopen. Na het Universitair Vastgoedbedrijf (UVB) is FMW hiermee het 2e universitaire onderdeel wat op de manier gaat werken. De rest van de universiteit volgt na de zomervakanties. Op 6 en 7 juli heeft er een door CFA-functioneel beheer finlog verzorgde bijeenkomst plaatgevonden voor de budgethouders binnen FMW. De powerpoint van deze sessie is via onderstaande link nogmaals te bekijken. Tevens is hieronder een link naar een powerpoint met een inloginstructie voor Oracle-BASS opgenomen.

Instructie goedkeuring inkoopfacturen

Instructie inloggen oracle-bass (pps, 289 kB)

01 juli 2009

Tijdens de komende vakantieperiodes kan het voorkomen dat de personen die bevoegd zijn de betaaladvieslijst te accorderen niet aanwezig zijn. Het is mogelijk om deze bevoegdheid tijdelijk over te dragen aan een andere persoon. Dit moet tijdig bekend zijn bij CFA-betaalverkeer. Een formulier om dit te melden is te benaderen via onderstaande link

Tijdelijke bevoegdheid betaaladvieslijst (doc, 54 kB)

Voor de communicatie tussen de verschillende financiële afdelingen van de RU is in het centralisatieoverleg besloten dit zoveel mogelijk via centrale mailadresssen te doen. Een actuele lijst kun je benaderen via onderstaande link

Overzicht mailadressen centrale en decentrale administraties (xls, 33 kB)

25 juni 2009

Per vandaag is het schema voor periodeafsluiting aangepast. De meest recente versie kun je benaderen via onderstaande link

Planning periodeafsluiting 2009 (versie 25-6-2009) (xls, 24 kB)


brekend-nieuws-groot

nieuws