Factuuradres en -vereisten

Om een vlotte en efficiente betaling te waarborgen is het van groot belang dat facturen op de juiste wijze worden geadresseerd en worden voorzien van een interne code/kostenplaats. Dit adres is voor alle eenheden van de Radboud Universiteit hetzelfde i.v.m. de gecentraliseerde administratie. Wel dient daarin de betreffende eenheid te worden vermeld (voor een overzicht zie hieronder) alsmede een betaalcode (inkoopopdrachtnummer όf kostenplaats όf verbijzondering όf projectcode. De opdrachtgever dient deze code bij de bestelling aan de leverancier te verstrekken zodat deze op de juiste wijze kan factureren.

De juiste adressering luidt dan als volgt:

Radboud Universiteit
<tenaamstellng eenheid>, afd. Crediteuren
Postbus 6751
6503 GG  Nijmegen
o.v.v. <code en kostenplaats of verbijzondering>

Code
eenheid
Tenaamstelling eenheid

021

Faculteit Theologie, Filosofie en Religiewetenschappen

022

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

023

Faculteit der Letteren

024

Faculteit der Sociale Wetenschappen

027

Faculteit der Managementwetenschappen

030

DCCN

032

Radboud Docenten Academie

036

CPO

050

Bestuursbureau

059

Radboud Services

062

FNWI

069

Radboud Services

096

Radboud Services

097

AUA

098

Concern

Voor de aan de Radboud Universiteit verbonden partijen is de
tenaamstelling als volgt: (het factuuradres blijft gelijk)

057

Radboud University Holding BV

058

Radboud University Participations BV

060

Campus Detachering BV

Facturen graag niet meer op papier toesturen.

Facturen mogen per mail verstuurd worden naar:
facturen@cif.ru.nl