Web ADI-sheets

Inleiding

Het gebruik van deze sheets is alleen voorbehouden aan medewerkers met de rol mmm Grootboekadministrateur. De sheets worden centraal beheerd en aan de gebruikers ter beschikking gesteld via dit medium.

Realisatie ADI

Budget ADI

Gebruik

Direct na openen van het bestand kiest u in de pop-up het type ADI en de maatschappij waarvoor u de ADI gebruiken wilt. Sla dit bestand op onder een nieuwe bestandsnaam. Alle volgende keren dat u het opgeslagen bestand opent zal deze de keuze hebben onthouden en hoeft u niet meer te kiezen.

U dient eerst ingelogd te zijn in Oracle Finlog.

Daarna maakt u verbinding met Oracle door eerst de periode/boekingsdatum te controleren of deze open staat.

De verbinding wordt tot stand gebracht door middel van ingave van uw u-nummer en password; daarna geeft u uw rol op door middel van te scrollen naar de rol mmm Grootboekadministrateur en dit alles te bevestigen met OK.

Nadat u de periode heeft gecontroleerd en dat deze daadwerkelijk openstaat, kunt u door middel van het aanklikken van Oracle (in het submenu Invoegtoepassingen) Uploaden ( in de Excel sheet ) de sheet uploaden.

De openstaande periode kunt u controleren middels het aanklikken van het veld van de boekingsdatum. In dit veld kunt u een boekingsdatum selecteren. Alleen openstaande periodes worden getoond.

De parameters zijn reeds ingevuld en behoeven niet meer te worden gewijzigd. U dient u er wel van te vergewissen dat alle rijen gemarkeerd zijn voor upload ( zie het symbool in de kolom upl: O ). Eventuele fouten worden weergegeven in de kolom Berichten.

Nadat U heeft geupload dient u na te gaan dat het importproces correct is uitgevoerd. Hiertoe opent U de aanvraag in Oracle zelf via eigen aanvragen zoeken de aanvraag van het importproces en kunt u zien of alle regels zijn geïmporteerd en het proces correct is voltooid. Hiertoe opent u de uitvoer van de aanvraag . Hierna slaat U de sheet op toegevoegd met het nummer van de importid. zodat u te allen tijde deze terug kunt vinden ( dit is nl ook het journaalid. in Oracle).

NB Vanwege foutgevoeligheid dient u maar één werkblad per ADI-sheet te gebruiken.

Foutmelding Error 91

Krijgt u bij het openen van de ADI de foutmelding Error 91, dan zijn er instellingen in Excel niet juist en kunnen zich later in het proces problemen voordoen. In onderstaand document vindt u een instructie met screenshots. Neem de instellingen uit het document over en de foutmelding zal niet meer mogen opduiken.

Instructies instellingen Excel bij Error 91 WebAdi (docx, 620 kB)