Toestemming voor raadplegen archiefstukken

(English follows Dutch)

Het KDC heeft een deel van de collectie in eigen bezit. Deze archieven zijn openbaar en u kunt deze archiefstukken vrij opvragen via ons reseveringsformulier. Een ander deel ligt bij het KDC slechts in bewaring. Dat wilt zeggen dat voor raadpleging van deze archieven toestemming van de eigenaar vereist is.

Deze toestemming moet via de archivaris van het KDC bij de eigenaar worden aangevraagd. Deze zal een afweging maken over inzage en de eventuele voorwaarden bepalen waaronder het archief ingezien mag worden. Hou er rekening mee dat de aanvraagprocedure voor deze toestemming ± 10 werkdagen in beslag kan nemen.

Ondergetekende verzoekt om verlof voor het raadplegen van het archief/de archivalia en gaat akkoord met eventuele kosten, zoals deze staan vermeld in ons overzicht 'Tarieven'.

N.B.

  • Dit formulier is alleen bestemd voor de archieven/archivalia waarvoor toestemming van de archiefvormer is vereist. Bij twijfel raadpleegt u het overzicht 'Collecties A-Z'.
  • U kunt met dit formulier toestemming voor meerdere archieven tegelijk aanvragen, mits ze onderdeel uitmaken van hetzelfde onderzoek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Use this form to ask permission to consult non-public archival documents. The KDC will contact the owner of the archive, to negotiate your request. Keep in mind that it can take up to 10 business days before we get a reply of the owner. And it is possible that the owner charges an additional user fee.

Note:

  • Not sure whether or not a document is in the public domain? Please read the guidelines on this page.
  • You can use this form to request permission for several archives at once, provided they are part of the same research theme.