Weitjens, W.M.A.

Archiefnummer: 630 
Archiefnaam: WEIT
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1928-1961

Plaatsingslijst (pdf, 108 kB)


Ten geleide
W.M.A. Weitjens (...-1977)
Wilhelmus Maria Antonius Weitjens was in de jaren 1930 tijdelijk lid van het Hof van Justitie op Curaçao, Nederlandse Antillen. In de Tweede Wereldoorlog was hij een van de door de bezetter aangestelde raadsheren van de Hoge Raad. Hij werd op 8 oktober 1941 benoemd. Dit college stelde zich weinig heldhaftig op. Bijvoorbeeld bij het ontslag op 1 maart 1941 van de Joodse voorzitter Lodewijk Ernst Visser. De Duitsers stelden op 23 juli 1942 Johannes van Loon aan als zijn opvolger. Alleen Jan Donner stapte op 4 februari 1944 uit de Hoge Raad. Hij kon „in gemoede” geen verdere medewerking aan de rechterlijke werkzaamheden verlenen. Na de oorlog werd Donner de nieuwe president van het hoogste rechtscollege.

De Hoge Raad was in 1942 naar Nijmegen verplaatst en toen deze stad in september 1944 was bevrijd had de minister van justitie, mr. dr. G. van Heuven Goedhart, Van Loon en twee raadsheren die als 'fout' bekend stonden, ontslagen en de overige raadsheren gestaakt dan wel geschorst. (L. de Jong Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog dl. 10b Het laatste jaar -1, p. 315) Bij de zuiveringsprocessen door het daarvoor in het leven geroepen Hoge College voor de Rechterlijke Macht werden de voorzitter Van Loon en drie raadsheren, waaronder Weitjens veroordeeld voor hun gedragingen. Raadsheer W.M.A. Weitjens  werd op 22 september 1946 met terugwerkende kracht, zonder recht op pensioen, ontslagen. Ook mocht hij geen rechterlijke functies meer uitoefenen. Van Loon en Weitjens toonden zich verbitterd over hun veroordeling. Weitjens verdedigde zijn houding in enkele brochures. Weitjens overleed op 2 september 1977.
Zie over de geschiedenis van de Hoge raad in de oorlog het Reformatorisch Dagblad van 20-03-2012.

Literatuur van en over W.M.A. Weitjens kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.M.A. Weitjens zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.