Collecties A-Z

Digitale ontsluiting inventarissen of plaatsingslijsten KDC archieven
Regelmatig wordt er een inventaris of plaatsingslijst digitaal gepubliceerd. Via een link in de alfabetische- of systematischelijst gaat u naar de inhoudelijke beschrijving (inventaris/plaatsingslijst) van het archief.
De nog niet digitaal gepubliceerde inventarissen/plaatsingslijsten zijn toegankelijk via een computer in de studiezaal van het KDC

Archieven waarbij de mededeling toestemming aanvragen is opgenomen, vereisen speciale toestemming voor raadpleging van de archiefeigenaar. Toestemming wordt door de archivaris van het KDC aangevraagd bij de eigenaar van het archief. Deze zal een afweging maken over inzage en de eventuele voorwaarden bepalen waaronder het archief mag worden ingezien. Zodra de toestemming is verkregen wordt u door de archivaris van het KDC op de hoogte gesteld. Het aanvragen van toestemming voor raadpleging kan ± 10 werkdagen in beslag nemen. Voor de archieven waarvoor geen speciale toestemming noodzakelijk is wordt toestemming verleend door de archivaris van het KDC.

Toestemming voor inzage kunt u aanvragen met dit formulier.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z