Geluid

Het KDC beheert een grote collectie aan audiodocumenten, van geluidsbanden tot radio-interviews. De collectie documenteert het Nederlandse katholicisme in brede zin. Zij bevat dus niet alleen godsdienstig materiaal, maar ook materiaal met betrekking tot het katholiek maatschappelijk en cultureel leven.

U vindt deze audiodocumenten in onze Catalogus.

Mits een audiodocument in ons depot aanwezig is, is deze alleen op aanvraag te beluisteren in onze studiezaal. Zij mag niet mee naar huis genomen worden en er mogen zonder uitdrukkelijke toestemming géén kopieën van gemaakt worden.

Gebruik het bestelformulier voor Beeld&Geluid om een audiodocument te reserveren.

Onze audiocollectie is als volgt opgebouwd:

Categorie Omschrijving
Audiocassettes, geluidsbanden en CD’s Opnamen van partijraadsvergaderingen en partijcongressen van de Katholieke Volkspartij en geluidsbanden met opnamen van liturgische gezangen, gecomponeerd door B.M. Huijbers. Verder registraties van radioprogramma’s, interviews en opnamen van speciale gebeurtenissen binnen het Nederlandse katholieke leven, zoals de viering van het bisschopsjubileum van J.W.M. Bluijssen in 1975.
Grammofoonplaten De collectie grammofoonplaten bevat hoofdzakelijk opnamen van liturgische muziek. 
De platen worden bewaard in Hilversum door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Interviewproject KMM Registraties van interviews met missionarissen gehouden in het kader van het Project KomMissieMemoires (KMM). Van deze KMM-interviews zijn uitvoerige registraties beschikbaar. 
Zowel deze registraties als de interviews zelf zijn uitsluitend te raadplegen in de KDC-studiezaal na schriftelijke toestemming van de collectiespecialist Beeld & Geluid.