Voorwerpen

Het KDC bewaart een bescheiden collectie fysieke voorwerpen, zoals beelden, lakzegels, gewaden en vaandels. De collectie documenteert het Nederlandse katholicisme in brede zin. Zij bevat dus niet alleen godsdienstig materiaal, maar ook materiaal met betrekking tot het katholiek maatschappelijk en cultureel leven.

U vindt deze voorwerpen in onze Catalogus.

Zij zijn alleen op aanvraag te bekijken in onze studiezaal en mogen niet mee naar huis genomen worden.

Gebruik het bestelformulier voor Beeld&Geluid om een voorwerp te reserveren.