Documentatie

Het KDC beheert een uitgebreide collectie aan tijdschriften, (kinder)boeken, pamfletten en knipsels, die geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd zijn. Onze bibliotheek bewaart zowel zuiver wetenschappelijke studies als ‘populaire' publicaties in de vorm van boeken en brochures, periodieken (tijdschriften en jaarpublicaties), die door, voor en over de Nederlandse katholieken vanaf 1800 tot heden zijn uitgegeven.

Deze publicaties zijn terug te vinden in RUQuest of onze Catalogus. Lees in het onderstaande overzicht hoe u dit materiaal kunt opvragen en inzien.

Lenen?
Publicaties die te vinden zijn via RUQuest kunt u lenen met een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. Deze is verkrijgbaar aan de servicedesk van de Centrale Bibliotheek (Erasmuslaan 36, Nijmegen) op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Wilt u eenmalig gebruik maken van de bibliotheekcollectie van het KDC dan kunt u bij de servicedesk van de Centrale Bibliotheek een dagpas (gratis) aanvragen.

Niet uitgeleend worden: naslagwerken en bibliografieën, boeken van vóór 1900, knipsels, drukwerk, tijdschriften en kranten en alle overige publicaties die opgenomen zijn in onze Catalogus. U kunt deze documentatie wél inzien in onze studiezaal.

Categorie Hoe kunt u het vinden?
Bibliotheek

In de studiezaal van het KDC bevindt zich een handbibliotheek met o.a. naslagwerken (adresboeken, catalogi, bibliografieën, encyclopedieën)  en handboeken over diverse onderwerpen. Deze boeken zijn alleen te raadplegen in de studiezaal

Brochures

Via RUQuest, op te vragen bij de UB onder het signatuur 'KDC Br'.

Brochures folio

Via RUQuest, op te vragen bij de UB onder het signatuur 'KDC Bf'.

Drukwerk (o.a. folders, pamfletten, prospectussen, reclamedrukwerk, stickers, strooibiljetten, fondscatalogi en boekomslagen met illustratieve waarde)

Via onze Catalogus, bekijk de Collectie Druksels; in te zien op onze studiezaal.

Katholieke kinderboeken

Via RUQuest, op te vragen bij de UB.

Of bekijk het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) voor gedigitaliseerde versies van ruim 237.000 titels van kinderboeken en -tijdschriften, sinds de zeventiende eeuw.

Het CBK is gratis en online te raadplegen.

Katholieke kinder- en jeugdtijdschriften

Via RUQuest, op te vragen bij de UB.

Bekijk hier welke titels in onze collectie zitten: Werklijst Katholieke kinder- en jeugdtijdschriften (pdf, 65 kB)

Knipsels

Via onze Catalogus, onder het trefwoord 'knipsels'; in te zien op onze studiezaal.

Collectie bevat knipsels uit dag- en weekbladen, maar ook losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken.

Liederen

Via onze Catalogus, onder het trefwoord 'liederen'; in te zien op onze studiezaal.

Let op: Betreft katholieke volksliederen, liturgische zang is niet in onze collectie opgenomen.

Monografieën

Via RUQuest, op te vragen bij de UB onder de signaturen 'KDC a t/m d'.

Pamfletten 1853

Via onze Catalogus, onder het trefwoord 'pamfletten'; in te zien op onze studiezaal.

Collectie pamfletten betreffende de zogenaamde ‘bisschopskwestie' van april 1853.

Tevens is deze collectie in 2009 beschreven door mw. N. Kieft: Bisschopskwestie-1853 (pdf, 282 kB)

Parochies en dekenaten

Via onze Catalogus, bekijk hier de Collectie parochiebladen (CPAR) en de Collectie documentatie uit Dekenaten (CDEK); beide in te zien op onze studiezaal.

De collectie documentatie uit parochies en dekenaten bestaat uit documentatie, afkomstig uit een representatieve steekproef van bijna 200 parochies en 97 dekenaten.

De collectie bestaat uit parochie- en dekenale bladen, maar ook andere documenten: liturgieboekjes, preken, verslagen, programma’s e.d.

Scripties

Via onze Catalogus, onder het trefwoord 'scripties'; in te zien op onze studiezaal.

Bekijk hier welke titels in onze collectie zitten: Werklijst Scripties KDC (pdf, 211 kB)

Tijdschriften

Via RUQuest, op te vragen bij de UB onder de signaturen 'KDC Ta', 'KDC Tb' en 'KDC Tc'.