Thema's

De archieven, archivalia en collecties worden hieronder opgesomd op basis van negen thema's (voorheen ook wel 'sectoren' genoemd). De indeling bedoelt overigens niet meer te zijn dan een globale rubricering van het archievenbestand. Ook al is de indeling in bepaalde gevallen voor discussie vatbaar, zeker als een bepaald archief op goede gronden tot twee of meer sectoren gerekend kan worden, voor gebruikers kan een dergelijk overzicht een nuttig hulpmiddel zijn voor een eerste oriëntatie. De sectoren zijn:

De genoemde afkortingen worden ook gebruikt in het overzicht Archieven A-Z.