Caritas en maatschappelijk werk

Archivalia van instellingen

Agnes Nolte Stichting
1961-1973, 0,12 m.

Collectie Kath. Verenigingen Limburg
Vroeger genoemd: Bisdom Roermond
1891-1968, 0,75 m.
NB: In copie aanwezig; de archivalia betreffen katholieke verenigingen en het sociale werk uit het begin van de 20ste eeuw.

Generaal-Commissariaat van de Roomsch-Katholieke Parochiale Armbesturen in Nederland
1940-1949, 0,12 m.

Hulporganisaties Militair Ordinariaat
1974-1992, 0,87 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending
1955-1966, 0,12 m.
NB: Zie ook het archief van de Stichting Mensen in Nood.

Mariavereniging, afdeling Venlo, vereniging van vrouwen voor drankbestrijding
1906-1933, 0,12 m.