Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg

Archiefnummer: 499
Archiefnaam: KWJL
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1945-1990

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 4,6 MB) vernieuwd april 2018


Ten geleide
Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg(1945-1990)
De Katholieke Werkende Jongeren in Limburg zijn voortgekomen uit de fusie van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) en de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) in het bisdom Roermond. Deze fusie vond omstreeks 1965 plaats. Zowel van KAJ als VKAJ bevinden zich stukken in het archief. Het gedeelte van na de fusie betreft het geografisch gezien op de provincie gebaseerde coördinatiegebied. Een dergelijk gebied staat hiërarchisch gezien onder de landelijke KWJ en vormt een tussenschakel met de vijf districten in Limburg en de afdelingen, per plaats. Het secretariaat van dit gebied was gevestigd in de oude kajotterscentrale (van de KAJ) te Sittard.
Een groot gedeelte van dit archief is door duivenuitwerpselen aangetast.

Literatuur van en over de KWJ Limburg kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Werkende jongeren Limburg’ vindt u het bedoelde materiaal.