Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archiefnummer: 342
Archiefnaam: KWJH
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1966-1981

Plaatsingslijst (pdf, 58 kB)

Affiche KWJ "Voor wie zich niet koest wil houden: KWJ! Wordt steunlid!"

Ten geleide
Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland (1966-1981)
De Katholieke Werkende Jongeren KWJ is een beweging van werkende jongeren, die de werkende jongeren meer kansen wil geven voor vorming en bewustwording. Daarbij gaat het er vooral om werkende jongeren meer greep te laten krijgen op hun eigen situatie. De KWJ richt zich met name op die werkende jongeren die de minste ontplooiingskansen hebben.
De KWJ vindt haar oorsprong in de gedachten en activiteiten van de Belgische priester Cardijn. Deze is circa 1907 in België begonnen groepen werkende jongeren samen te brengen. Zijn belangrijkste doel was hen bewust te laten worden van hun eigen situatie en hen te laten werken aan de verandering van die situatie.
In Nederland kregen de ideeën van Cardijn gestalte in de oprichting van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) in 1945 (alleen jongens). In 1955 werd de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) opgericht. In 1965 gaan de KAJ en de VKAJ samen in de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland, gevestigd te Utrecht.

De KWJ Nederland kent bestuurlijk/organisatorisch de volgende indeling:
- Coördinatie-gebieden: deze gebieden zijn verdeeld in districten en die weer in kringen en afdelingen. Coördinatiegebieden zijn eenheden van overleg en samenwerking. Onder begeleiding van een coördinator probeert men te komen tot een uitwisseling van ervaring en tot samenwerking.
- district: een werkgebied, waarin een aantal groepen samen de KWJ vormen.
- coördinator: een functionaris die verantwoordelijk is voor de begeleiding van vrijgestelden en het districtsteam in een bepaald coördinatiegebied. Een coördinator is de schakel tussen districten en de landelijke organisatie.

De KWJ Noord-Zuid-Holland is een van de hierboven bedoelde zes coördinatiegebieden, en heeft de volgende districten:
1. Amsterdam, kantoor gevestigd te Amsterdam
2. Noord-Holland, kantoor gevestigd te Haarlem en Koog aan de Zaan.
3. Randstreek, kantoor gevestigd te Leiden.
4. 's-Gravenhage, kantoor gevestigd te 's-Gravenhage.
5. Rijnmond, kantoor gevestigd te Rotterdam.

Literatuur van en over de KWJ Holland kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Werkende Jongeren zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘KWJ’ vindt u het bedoelde materiaal.