Katholiek Documentatie Centrum

Archiefnummer: 300
Archiefnaam: KDC
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Instellingsarchief
Datering:1966-2006

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Nico Schrama opent de tentoonstelling "Katholieke Pers door de Tijd heen" in de UB-galerij, n.a.v. 20 jaar KDC, 1989

Ten geleide
Katholiek Documentatie Centrum (KDC) (1969-...)
Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) is in 1969 door de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) opgericht en maakt deel uit van de Dienst Universiteitsbibliotheek/KDC van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het KDC heeft tot doel documentatie te verzamelen en te bewaren over het katholiek leven in Nederland vanaf de negentiende eeuw en deze documentatie voor bestudering toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen.
Het KDC beheert archieven van katholieke organisaties en instellingen, en nalatenschappen of verzamelingen afkomstig van personen die voornamelijk op diocesaan en/of landelijk niveau actief waren. Het KDC bewaart geen kerkelijke archieven (bisdommen, parochies e.d.) en geen kloosterarchieven.
Het KDC bewaart een grote verscheidenheid aan materiaal, waaronder 1200 archiefcollecties met een totale omvang van ruim 12.000 meter.

Literatuur van en over het Katholiek Documentatie Centrum kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Katholiek Documentatie Centrum zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholiek Documentatie Centrum’ vindt u het bedoelde materiaal.