Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archiefnummer: 441
Archiefnaam: KGZ
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1938-1967

Plaatsingslijst (pdf, 44 kB)

Provinciale gerepatrieërdendag, 1960

Ten geleide
Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam (1938-1967)
Toen in 1950 duizenden Indische Nederlanders naar Nederland kwamen, werd de zorg voor de katholieken onder deze gerepatrieerden toevertrouwd aan het Landelijk Sociaal-charitatief Centrum met als vertegenwoordiger rector W. Bokeloh. Er werd toen gesteld dat er speciale organen zouden moeten komen in ieder bisdom, zodra de gerepatrieerde met zijn gezin een woonplaats zou hebben gevonden.
In 1954 vond de eerste vergadering plaats van de katholieke gerepatrieerdenzorg in het bisdom Haarlem. Een jaar later werd tot aanstelling van twee maatschappelijk werksters overgegaan en werd een stichting in het leven geroepen die in 1959 de naam van Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam kreeg.

Literatuur van en over de Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Gerepatrieerdenwerk’ vindt u het bedoelde materiaal.