Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania)

Archiefnummer: 1282
Archiefnaam: BUKU
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Verzameling van instelling
Datering: 1957-2002

Betreft een verzameling aangelegd door Chris Mol, de oprichter van het ziekenhuis en zijn zoon. Het KDC-archief van Memisa Medicus Mundi - projectdossiers en dat van de Nijmeegse Universitaire Stichting Buitenlandse Studiebetrekkingen bevatten ook materiaal over het Bukumbi Hospital.

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

Het ziekenhuis van Bukumbi in het bisdom Mwanza, Tanzania, ca. 1970-1980

Ten geleide
Bukumbi Hospital (Mwanza, Tanzania) (1957-2002)
Het ziekenhuis bevindt zich in Bukumbi, Tanzania en is gelegen aan het Victoriameer. Het ligt op een afstand van 37 km van de regio-hoofdstad Mwanza, met zijn 1 miljoen inwoners. Het is een zogenaamd ‘missieziekenhuis', eigendom van het bisdom Mwanza, en bedient zo'n 250.000 mensen. Het ziekenhuis wordt gerund en bestuurd door een en dezelfde persoon.
De Bukumbi Association in Bergen op Zoom heeft het ziekenhuis te Bukumbi gesteund sinds 1980. In de loop der tijd is de vereniging onmisbaar geworden voor het behoud van de  kwaliteit van de gezondheidszorg in Bukumbi, zo niet voor het bestaan van het ziekenhuis. In de jaren '80  en '90 is er altijd uitgebreid contact geweest tussen de doktoren van het ziekenhuis en de associatie. De doktoren hielden de associatie op de hoogte van  de laatste ontwikkelingen en benodigdheden. Twee keer per jaar werd er een aanvraag voor medicijnen ingediend en lijsten van benodigde apparatuur en goederen werden regelmatig opgestuurd om door de associatie te worden ingewilligd.
Na het vertrek van dr. Dijkstra in 1996 namen de contacten langzaam af. Noch de nieuw benoemde Memisa-dokter, noch zijn Tanzaniaanse collega's leken geneigd te zijn het contact met de Associatie levend te houden. In dezelfde tijd nam de opkomst van patiënten door nog onbekende redenen af. Later kwamen financiële problemen aan het oppervlak die het bestuur van het ziekenhuis ertoe dwongen de ziekenhuiskosten tot zo'n niveau op te hogen dat nog minder patiënten de weg naar het ziekenhuis aflegden. Geen van bovenstaande problemen en de oorzaken ervan zijn ooit duidelijk gecommuniceerd naar de vereniging. Nieuws over de betreurenswaardige situatie bereikte de vereniging alleen van horen zeggen en via derde partijen als Memisa. Het kwam zelfs tot het punt dat de vrijwilligers bij de vereniging zich afvroegen of hun werk, en dus hun steun, nog wel nodig was en of deze steun zelfs wel geapprecieerd werd.

Het ziekenhuis van Bukumbi in het bisdom Mwanza werd ook gesteund in het kader van het Mwanza programma van het Bureau Buitenland van de Kath. Universiteit Nijmegen.

Literatuur van en over het Bukumbi Hospital Tanzania kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bukumbi’ vindt u het bedoelde materiaal.