Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending

Archiefnummer: 718
Archiefnaam: KKU
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Verzameling van instelling
Datering: 1955-1966

N.B. Het KDC-archief van de Stichting Mensen in Nood bevat ook stukken m.b.t. de Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending.

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)

Kinderhuis St. Antonius te Bakkum (N.H.)

Ten geleide
Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending (1955-1966)
De [Nederlandse] Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending (ook onder de naam Nederlandse Katholieke Vereniging voor Kinderuitzending) kwam voort uit het Nederlands RK Huisvestingscomité dat in het begin van de Eerste Wereldoorlog werd opgericht en hulp gaf aan door de oorlog verdreven Belgische kinderen. Na de oorlog werden verzwakte Nederlandse kinderen in plattelandsgezinnen en kinderkolonies ondergebracht, de Kinderuitzending. [Zie voor de voorgeschiedenis van het Nederlands RK Huisvestingscomité het Ten geleide bij het KDC-archief van de Stichting Mensen in Nood.]
In de bisdommen Haarlem en Rotterdam was de naam later: Stichting Katholieke Kinderhuizen. De Vereniging exploiteerde: Kinderhuis St. Antonius in Bakkum, Kleuterhuis Prinses Marijke in Zeist. [Zie ook het KDC-archief van de Stichting Katholieke Kinderuitzending, afdeling Dordrecht.]

Het Nederlandse R.K. Huisvestingscomité was aanvankelijk gevestigd in Leiden en vanaf 1917 in 's-Hertogenbosch, evenals de Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending. De katholieke Stichting "Mensen in Nood" en de Katholieke Nationale Stichting voor Bijzondere Noden en Vluchtelingenzorg ontstonden later.  Het archief bevat ook stukken van deze organisaties.

Literatuur van en over de Vereniging voor Katholieke Kinderuitzending kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Kinderuitzending’ vindt u het bedoelde materiaal.