Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt

Archiefnummer: 819
Archiefnaam: DVDV
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1824-1995

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 280 kB) vernieuwd oktober 2012

Dekker & v.d. Vegt, 1917. Advertentie in 'Het Centrum'

Ten geleide
Uitgeverij Dekker & Van de Vegt (1824-1995)
In 1856 vestigden J.G. Dekker en W.J. van de Vegt in Utrecht een handel in kantoorbehoeften, papier en religieuze artikelen annex boekbinderij. Vanaf 1864 werd de firma ook actief op het terrein van de uitgeverij, aanvankelijk in Utrecht en vanaf 1922 ook in Nijmegen. Tot aan 1989 - toen Uitgeverij Dekker & Van de Vegt werd opgeheven en het fonds werd voortgezet door Uitgeverij Van Gorcum te Assen - zijn ongeveer 2000 titels gepubliceerd. Meer informatie over de geschiedenis van Dekker & Van de Vegt vindt u in Erasmusplein, nr. 4 van 1992.
De titels van alle publicaties die door Dekker & Van de Vegt zijn uitgegeven, zijn opgenomen in de fondscatalogus, onderverdeeld in drie categorieën: boeken, periodieken en schooluitgaven. Per categorie zijn de titels chronologisch gerangschikt, naar het jaar van eerste uitgave.
Om het fondsoverzicht toegankelijk te maken is een naamregister gemaakt. Hierin zijn alle personen opgenomen die in de beschrijvingen met name zijn genoemd: auteurs, redacteuren, bewerkers, bezorgers, inleiders, vertalers, fotografen en tekenaars.
Dat het uitgeversfonds van belang is geweest voor het Nederlands katholicisme in de vorige en deze eeuw wordt door K.W.J. van Rossum, laatste directeur van de Uitgeverij Dekker & Van de Vegt, in twee bijdragen toegelicht. Daaruit blijkt ook dat er vanaf de oprichting van de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 een hechte relatie heeft bestaan tussen uitgeverij en universiteit. Tot aan de jaren zestig is een groot deel van de universitaire publikaties bij Dekker & Van de Vegt uitgegeven. Om deze redenen lag het voor de hand dat het KDC deze fondscatalogus heeft uitgegeven. De fondscatalogus is online beschikbaar: Uitgeverij Dekker & Van de Vegt 1856 - 1989. Geschiedenis en catalogus van een fonds, samengesteld en ingeleid door K.W.J. van Rossum.

Literatuur van en over Dekker & Van de Vegt kunt u vinden in RUQuest. [Zoek ook geavanceerd op onderwerp.]

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Dekker & Van de Vegt’ vindt u het bedoelde materiaal.