Cultuur en recreatie

Archieven van instellingen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Architectenbureaus Margry
1848-2014, 20 m.

Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
1956-1995, 0,87 m.
N.B. Het archief betreft de redactie

B
Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt*
1824-1995, 3,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland
1916-1962, 1,37 m.

C
Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland
1934-1974, 1,5 m.

D
De Katholiek, godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift
1841-1924, 0,5 m.
NB: Het archief betreft de redactie.
[toestemming aanvragen via archivaris]

De Nieuwe Linie, weekblad
1946-1987, 5,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

De Tijd
, katholiek dagblad en tijdschrift
1845-1991, 37 m.
NB: Het archief betreft de redactie.

De Volkskrant
1921-1999,58,75 m.
NB: Betreft de archieven van de hoofdredactie en redactie van de Volkskrant en de directie van NV De Volkskrant.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Dekker & Van de Vegt, boekhandel en uitgeverij *
Zie: Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt
1824-1995, 3,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

E
Edelsmidse Brom 1841-1965*
72,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

F
Federatie van Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan 1956-1976
1,125 m.

G
Geert Groote Genootschap, vereniging met als doelstelling het uitgeven en verspreiden van katholieke lectuur
1921-1969, 0,62 m.


H
Han Fortmann Centrum,
Zie: Stichting Han Fortmann Centrum, Centrum voor menselijke bewustwording en spirituele groei
1957-2011, 2,5 m.

I
Informatie Dienst Inzake Lectuur,
Zie Stichting Informatie Dienst Inzake Lectuur

Internacia Katolika Informejo,
Zie: Stichting Internacia Katolika Informejo

K
Katholiek Bibliotheek Centrum
1962-1968, 1,62 m.

Katholiek Bibliotheek- en Lectuur-Centrum, Vereniging
Zie: Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuur-Centrum
1968-1972, 1,75 m.

Katholiek Documentatie Centrum (KDC) *
1966-1996, 38,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholiek Lectuur Centrum, Vereniging
1954-1968, 2 m.

Katholiek Mediacentrum *
(1954) 1969-1992, 11,37 m

Katholiek Nederlands Persbureau
1946-1972, 4,75 m.

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland *
1950-1978, 12 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland
1951-1962, 6 m.

Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging
(1912) 1917-1990, 2,25 m.

Katholieke Film Actie in Nederland, Stichting
Zie: Stichting Katholieke Film Actie in Nederland
1928-1985, 19,75 m.

Katholieke Kunstkring De Violier
1901-1952, 0,5 m.
W.A.A. Mes, 'Inventaris van het archief van de Katholieke Kunstkring de Violier, 1901-1952', in: Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, band 1 (Nijmegen 1973), p. 54-64.

Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg
(1950) 1955-1973, 3,37 m.

Katholieke Nederlandse Dagbladpers
Zie: Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers
(1928-1944) 1945-1970 (1978), 2,5 m.

Katholieke Nederlandse Journalistenkring
1919-1968, 2,25 m.
NB: Met gedeponeerd archief van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Journalisten Vereeniging.

Katholieke Ondernemersvakbonden voor Lectuurvoorziening Sint Jan, Federatie van
1956-1976, 0,87 m.

Katholieke Radio Omroep
ca. 1925-1984, 602,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars
1933-1986, 1,5 m.

Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang
1946-1960, 0,25 m.

Kolping-Vereniging, Nijmegen, vereniging ter bevordering van een krachtige godsdienstige en sociale levensbeschouwing
1904-1980, 1,25 m.

M

Architectenbureaus Margry
1848-2014, 20 m.

Mosmans en Zonen, boekhandelaar en uitgever te 's-Hertogenbosch
1899-1941 (1965), 1,25 m.

Muziekbond voor Midden en Oost Nederland Sint Willibrord, bond voor de amateuristische muziekbeoefening in het aartsbisdom Utrecht
1949-2008, 5 m.

N
Nederlandse Bond van Katholieke Uitgevers
1956-1974, 1,87 m.

Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen
1937-2005, 8,5 m.

Nederlandse Katholieke Boekverkopersbond
1955-1976, 2,62 m.

Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond
1918-1987, 17,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nederlandse Katholieke Sportfederatie
1916-2010, 107,87 m.*
NB: Voorheen Nederlandse Katholieke Sportbond geheten.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, vereniging tot bevordering van de kerkelijke muziek
(1872) 1878-1998, 26,875 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock
1958-1985, 16,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum
1953-1993, 2,75 m.

Nijmeegs Universitair Muziek Ensemble Flos Campi
1965-1991, 1,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

O
Opbouw Katholiek Kennemerland, Stichting
Zie: Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland
(1939) 1948-1993, 9,37 m.

P
Plus-Scouts
voorheen Oud Padvinders (OPV) en Vrienden van Scouting (VVS) geheten
z.j., ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Provinciale Wisselbibliotheekdienst Gelderland
1955-1980, 1,87 m.*

R
Rooms Katholieke levensbeschouwing en kultuur, Stichting voor

Rooms-Katholieke Nederlandse Boekhandelaren- en Uitgeversvereniging Sint Jan
1901-1958, 3,37 m.

S
Société Internationale des Artistes Chrétiens
1947-1998, 4,125 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen, Vereniging voor
1948-1973, 4,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Bibliotheek Le Sage ten Broek, lectuur en informatie voor visueel gehandicapten
(1890) 1918-2000, 10,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting De Bazuin, uitgever van het opinieblad De Bazuin
1911-2002, 3,75 m.

Stichting Han Fortmann Centrum, Centrum voor menselijke bewustwording en spirituele groei
1957-2011, 2,5 m.

Stichting Informatie Dienst Inzake Lectuur
1937-1971, 13,37 m.

Stichting Internacia Katolika Informejo, stichting tot verspreiding van de katholieke leer door middel van de internationale taal Esperanto
1927-1988, 1,625 m.
NB: Ook Stichting Internationaal Katholiek Informatiebureau geheten.

Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd
1953-1971, 2 m.

Stichting Katholiek Instituut voor Massamedia
1948-1973, 2,25 m.

Stichting Katholieke Film Actie in Nederland
1928-1985, 19,75 m

Stichting Katholieke Film Centrale
1928-1970, 8,37 m.

Stichting Stem van Afrika
Stichting met als doel het oprichten van een radiostation in Liberia.,
1962-2004, 1 m.

Stichting uitvoeringsorgaan Financiële acties, uitvoeringsorgaan van nationale goede doelenloterijen
1972-1995, 0,87 m.

T
Te Elfder Ure,katholiek wetenschappelijk en cultureel tijdschrift 1947-1968, 1 m.
NB: Het archief betreft de redactie.

Toneelgroep van de Fraters Scholastieken van de congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus, Liesbosch
1937-1961, 0,37 m.

U
Uitgeverij Gottmer,
1945-1996, 1,37 m.

Uitgeverij Het Spectrum,
1935-1977, 46,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Uitgeverij Paul Brand,
1908-1985, 1,75 m.

V
Vereniging De Katholieke Nederlandse Dagbladpers
(1928-1944) 1945-1970 (1978), 2,5 m.

Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuur-Centrum
1968-1972, 1,75 m.

Vereniging Katholiek Lectuurcentrum
1954-1968, 1,62 m.

Vereniging van Katholieke Functionarissen aan Openbare Bibliotheken
1948-1978, 0,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen
1932, 1938, 1947-1986, 7,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

W
Wending, tijdschrift voor Evangelie, cultuur en samenleving
1963-1991, 0,62 m.
NB: Het archief betreft de redactie.

Westerpers
1928-1993, 5,37 m.*
NB: Het betreft de archieven van Westerpers BV en de Stichting Westerpers, waarin zijn opgenomen de NV Het Binnenhof en de NV De Leidsche Courant.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Wijsgerige Vereniging Thomas van Aquino
1933-2002, 0,62 m.
NB: Voorheen Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte geheten.