De Katholiek

Archiefnummer: 35
Archiefnaam: KATH
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1841-1924

Het archief betreft de redactie. Aanwezig in de vorm van microfilms. De inventarisnummers 1-116 zijn gedeponeerd in het Regionaal Archief te Nijmegen.

Plaatsingslijst (pdf, 41 kB)

"De breede Broere, het ideaal van een seminarie-professor, eerst te Hageveld, daarna te Warmond, heeft als dichter, kanselredenaar, wijsgeer en stichter van het maandschrift: "De Katholiek" zijn hoge en forsche ideeën aan geestelijke en leeken ingegoten."

Ten geleide
De Katholiek (1841-1924)
De Katholiek: godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift van de katholieke bevolkingsgroep werd in 1842 opgericht door Cornelis Broere (1803-1860) als voortzetting van het Godsdienstig geschied- en letterkundig tijdschrift voor Roomsch-Katholyken. Het had als motto "Vindicamus hereditatem patrum nostorum" (Wij handhaven het erfdeel van onze vaderen). In 1885 ging Onze Wachter op in De Katholiek. De Katholiek heeft voor de katholieke bevolkingsgroep een sterke emancipatorische betekenis gehad, het heeft de katholieken van Nederland mondig gemaakt. Sinds 1924 is het voortgezet als Studia Catholica, welk tijdschrift zich meer bezig hield met theologische en wijsgerige vraagstukken. [Zie ook het KDC-archivalia van A.J. Goemans.]

Literatuur van en over De Katholiek: godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie: Dr. D. Koorders en De Katholiek (godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift), of: de vrijheids-quaestie / door een denkend katholiek, Amsterdam 1858. Een denkend katholiek is Lambertus Fredericus Antonius Muller.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Maandschrift’ vindt u het bedoelde materiaal.