Katholiek Nederlands Persbureau

Archiefnummer: 261
Archiefnaam: KNP
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1946-1972

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat persberichten over toespraken, boodschappen en encyclieken van paus Pius XII en paus Joannes XXIII en verslagen en correspondentie van het KNP.

Plaatsingslijst (pdf, 189 kB)

Kat. Ned. Persbureau, extra-editie van 17 mei 1953: Begroeting van de Pauselijke Legaat, kardinaal van Roey bij de stadsgrens te Utrecht door burgemeester Jhr. de Ranitz e.a.

Ten geleide
Katholiek Nederlands Persbureau (1946-1972)
In 1947 richtten de katholieke dagbladen en de Kath. Radio Omroep het Katholiek Nederlands Persbureau op als een eigen nieuwsdienst voor het verzorgen van kerkelijke berichten. Het KNP onderhield contacten met buitenlandse katholieke persdiensten en exploiteerde samen met anderen een nieuwsagentschap in Rome.

Het KNP had een voorganger, de Katholieke Wereldpers (KWP), opgericht in 1927 in Breda door Hein Hoeben, die ook in Duitsland en Oostenrijk, samen met Friedrich Muckermann SJ katholieke persdiensten oprichtte. De KWP bracht veel berichten over kerkvervolging in communistische landen, maar ook door de nationaal-socialisten in Duitsland. Bijvoorbeeld werden brieven van bisschop Von Galen in Münster vertaald en verspreid. In Breda waren Hoeben en kapelaan Arnold van Lierop de stuwende krachten, zozeer dat het congres van de Kath. Pers in 1937 het Kath. Internationale Persbureau in het Bredase bureautje vestigde. Op de tweede dag van de bezetting werd het Bredase bureau op bevel van Goebbels door brandbommen verwoest. Hoeben en Van Lierop stierven beiden in Duitse gevangenschap.

De basis van het KNP was de samenwerking tussen grote en kleine dagbladen. In de praktijk bleek echter dat grotere kranten als De Tijd, de Volkskrant en De Stem meer gebruik maakten van eigen informatiebronnen dan van de persdienst van het KNP. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie hadden zij eigen nieuwsdiensten in Rome. Toen het KNP werd opgericht moest voor ieder buitenlands telefoontje een briefje worden ingevuld. De ontwikkeling van communicatiemiddelen speelde ook een rol. Toen het financiëel slechter ging, o.m. door terugvallende advertentie-inkomsten, werden sommige regionale kranten opgeheven, andere zochten samenwerking. Uiteindelijk trokken in 1972 De Stem en de Volkskrant zich terug uit het KNP. Hierdoor stegen de kosten voor de overblijvende kranten zo sterk dat sluiting volgde. Reddingspogingen van De Horstink in Amersfoort en van de groep Pro Media, die grote geldschieters achter zich had, leidden tot niets. De taken werden ondergebracht bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over het Katholiek Nederlands Persbureau kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Kath. Ned. Persbureau zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘KNP’ of ‘Katholiek Nederlands Persbureau’ vindt u het bedoelde materiaal.