Katholiek Mediacentrum

Archiefnummer: 727
Archiefnaam: KMC
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1954) 1969-1993

Plaatsingslijst (pdf, 1 MB) vernieuwd augustus 2018

"Voor iedereen die te maken heeft met media en levensbeschouwing" Affiche Katholiek Mediacentrum

Ten geleide
Katholiek Mediacentrum (1984-1992)
Na een voorbereiding vanaf 1981 door de Stichting Promedia werd in 1984 het Katholiek Mediacentrum opgericht. Initatiefnemers waren de Nederlandse bischoppen en het Katholiek Instituut voor de Media, de Katholieke Radio Omroep, de Katholieke Filmactie en de gezamenlijke instellingen van wetenschappelijk theologisch onderwijs in Nederland. De Konferentie Nederlandse Religieuzen was ook bij de voorbereiding betrokken, maar aanvaardde geen bestuurszetel omdat de bisschoppen in benoeming en ontslag een vetorecht kregen. De achterliggende gedachte voor de oprichting was dat de katholieke kerk en katholieke instellingen nog veel te weinig gebruik maakten van krant, radio en tv, maar ook van nieuwe ontwikkelingen als lokale omroep, sateliet-tv en video. Het nieuwe Mediacentrum werd gevestigd te Zeist en directeur werd H.P.G. Kouwenhoven, daarvoor voorlichter van de Nederlandse kerkprovincie. Hij werd geassisteerd door twee mediaspecialisten. Het centrum ging cursussen en trainingen geven in ‘Algemene mediavorming vanuit de christelijke levensovertuiging’, ‘Regionale en lokale communicatie’, ‘Mediagebruik in leer- en vormingssituaties’, ‘Media en spiritualiteit’, ‘Simulatie- en planspelen’ (de rol van media in kerkelijke conflicten). Er was ook een ‘Productiecursus’ voor het maken van een parochieblad, diaserie, videoband, radio en televisie.
De vraag wat het centrum onderscheidde van soortgelijke initiatieven van protestants-christelijke zijde, werd tijdens de opening door bisschop Bär beantwoord met de praktische overweging dat werd aangesloten bij al bestaande initiatieven in katholieke kring omdat het tot stand brengen van een oecumenisch centrum wel eens bar lang zou kunnen duren. Men stond er overigens niet afwijzend tegenover.
Vanaf 1990 liep de belangstelling voor de vormingsactiviteiten terug en kwam het Katholiek Mediacentrum in financiële problemen. Het moest in 1992 sluiten. Een deel van de activiteiten werd ook aangeboden bij het Interkerkelijk Media Instituut IMI.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholiek Mediacentrum kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Katholiek Mediacentrum zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Mediacentrum’ vindt u het bedoelde materiaal.