Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars

Archiefnummer: 242
Archiefnaam: KVT
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1933-1986

Plaatsingslijst (pdf, 59 kB)

J.M.A.F. Smits van Waesberghe S.J. (1901-1986). Secretaris van de Kath. Ver. van Toonkunstenaars, hoogleraar in de eenstemmige muziek en de muziektheorie der middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam

Ten geleide
Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars (1933-1986)
De Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars werd opgericht op 7 augustus 1933. Zij werd kerkelijk en koninklijk goedgekeurd. De vereniging was gevestigd te Amsterdam.
Doel van de vereniging was de behartiging van de belangen der katholieke toonkunstenaars, in het bijzonder van de leden van de vereniging, op geestelijk en stoffelijk gebied en de bevordering van de muziekbeoefening.
Zij trachtte dit doel te bereiken door:
- het houden van bijeenkomsten
- het bevorderen van een degelijke, op katholieke grondslag gebaseerde opleiding van toonkunstenaars en muziekpedagogen
- de bevordering van school- en jeugdmuziek en de instelling van diploma's op dit gebied
- de bevordering van deskundig muziekonderwijs
- de behartiging van de rechtspositie der leden.

Het bestuur bestond uit 5 personen, te kiezen uit en door de leden. Vanaf 1955 was Willem Andriessen voorzitter. Hij werd in 1958 opgevolgd door Wouter Paap. J. Smits van Waesberghe S.J. was secretaris tot 1957, toen hij werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de eenstemmige muziek en de muziektheorie der middeleeuwen. Hij werd opgevolgd door Frans van Amelsvoort.
De vereniging was als groep "Toonkunst" aangesloten bij de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging (AKKV).

Literatuur van en over de R.K. Vereniging van Toonkunstenaars kunt u vinden in RUQuest.