Katholieke Nederlandse Journalistenkring

Archiefnummer: 250
Archiefnaam: KNJK
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1919-1968

Plaatsingslijst (pdf, 177 kB) vernieuwd november 2015

In deze plaatsingslijst zijn de beschrijvingen van het gedeponeerde archief van de Nederlandsche Roomsch Katholieke Journalisten Vereeniging (NRKJV) opgenomen. In de beschrijvingen kan aan de hand van de jaartallen vastgesteld worden of het betreffende stuk uit de KNJK- dan wel de NRKJV-periode stamt. Dit geldt ook voor stukken afkomstig van het Nederlandse Journalisten Verbond. Opvallend is dat een groot deel van dit archief bestaat uit van de Federatie van Nederlandse Journalisten (FNJ) ontvangen stukken. Het KDC-archief van N.G. Schrama bevat ook stukken m.b.t. de Kath. Nederlandse Journalistenkring.

60 jaar Katholieke Nederlandse Journalistenkring in Americain te Amsterdam, 1962

Ten geleide
Katholieke Nederlandse Journalistenkring (1919-1968)
De Katholieke Nederlandse Journalistenkring KNJK is de opvolger van de Nederlandsche Roomsch Katholieke Journalisten Vereeniging NRKJV die in 1902 werd opgericht. In de beginjaren waren er 14 leden. Velen wilden het lidmaatschap van de neutrale Ned. Journalistenkring, die al sinds 1883 bestond, niet opgeven. In 1911 was het ledenaantal 58, te weinig om een eigen orgaan te bekostigen. Bij het 12½ jarig bestaan waren er 62 leden, de Ned. Journalistenkring had er toen bijna 300.

De Duitse bezetter vaardigde op 2 mei 1941 het Journalistenbesluit uit waardoor Nederlandse journalisten verplicht werden lid te zijn van het nationaal-socialistische Verbond van Nederlandsche Journalisten, anders konden zij hun beroep niet uitoefenen. In 1946 werd de Katholieke Nederlandse Journalistenkring (her-)opgericht. In hetzelfde jaar werd de Federatie van Nederlandse Journalisten FNJ gevormd. Deze werkte als koepelorganisatie voor de de KNJK, de Nederlandse Journalisten-kring NJK, en vanaf 1949, de Protestants-Christelijke Journalisten-kring PCJK. In 1952 waren er nog meer dan 20 katholieke dagbladen.

Literatuur van en over de Katholieke Nederlandse Journalistenkring kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Ned. Journalistenkring zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Nederlandse Journalistenkring’ vindt u het bedoelde materiaal.