Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang

Archiefnummer: 564
Archiefnaam: KVV
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1946-1960

Plaatsingslijst (pdf, 40 kB)


Ten geleide
Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang (1949-1960)
De Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang (KVV) is opgericht in 1949 en is voortgekomen uit een samenwerking van diverse volksdans- en volkszangverenigingen, o.a. het Katholiek Volksdans Comité. De vereniging stelde zich ten doel de bevordering van de goede volksdans en volkszang, speciaal onder de katholieke jeugd in Nederland en met inachtneming van de katholieke levensbeschouwing en van de terzake eventueel door het Nederlands episcopaat te geven directieven en te uiten wensen.Het bestuur, dat belast was met de behartiging van alle zaken werd door de leden uit hun midden gekozen en bestond uit ten minste zeven leden, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier commissarissen.
Vanaf 1955 verscheen als orgaan van de vereniging: Mededelingen- en documentatieblad betreffende: volksdans, volkszang en huismuziek, vanaf 1960 onder de naam: Mededelingenblad.

Literatuur van en over de Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang kunt u vinden in RUQuest.