Muziekbond voor Midden en Oost Nederland Sint Willibrord

Archiefnummer: 1289
Archiefnaam: MBSW
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1949-2008

Plaatsingslijst (pdf, 180 kB)


Ten geleide
Muziekbond voor Midden en Oost Nederland Sint Willibrord (1949-2008)
Vóór 1991 was de naam van de Muziekbond voor Midden en Oost Nederland Sint Willibrord: Aartsdiocesane bond van muziekgezelschappen Sint Willibrord. De bond heeft zo’n tachtig jaar bestaan en behartigde de amateuristische muziekbeoefening in het aartsbisdom Utrecht (Overijssel, Gelderland, Utrecht en Het Gooi).
Met een fusie van de drie landelijk opererende muziekkoepels (Federatie van Katholieke Muziekbonden FKM, Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden NFCM, en de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen KNFM) in het vooruitzicht hebben het merendeel van de leden–muziekverenigingen van Muziekbond Sint Willibrord zich in 2009 bij een andere koepelorganisatie aangemeld. Ook werd door de leden besloten de Muziekbond Sint Willibrord op te heffen ingaande 1-1-2009. Dit allemaal in de veronderstelling dat de fusie zich zou voltrekken in 2009. De fusie is echter half 2010 alsnog afgeketst.

Uiteindelijk gingen de Federatie van Katholieke Muziekbonden en enkele christelijke muziekbonden verder als Verenigde Nederlandse Muziekbonden. Daardoor is ook de NFCM opgeheven. Tenslotte werd in 2011 ook de Muziekbond Sint Willibrord opgeheven.
Bron: informatie van Cees Huisers, voorzitter van de Muziekbond Sint Willibrord in liquidatie