Société Internationale des Artistes Chrétiens

Archiefnummer: 724
Archiefnaam: SIAC
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1947-1998

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 464 kB)

Société Internationale des Artistes Chrétiens, tentoonstelling in Rome, 1986

Ten geleide
Société Internationale des Artistes Chrétiens (1947-1998) [1]
De Société Internationale des Artistes Chrétiens (SIAC) is een organisatie ten behoeve van katholieke kunstenaars in Europa, maar is ook op globaal niveau actief. De SIAC beperkt zich niet tot één bepaalde kunstvorm, maar is bedoeld voor promotie van alle kunstzinnige disciplines. Het SIAC werd in 1951 opgericht door leden van PAX ROMANA, een katholieke vereniging voor studenten en artiesten. Een tak van deze moedervereniging organiseerde in 1950 in het kader van het Heilig Jaar een tentoonstelling in Rome met werk van katholieke kunstenaars. Vijf organisatoren hiervan kwamen het jaar daarna bij elkaar en startten het SIAC. Deze leden waren: Lambert en Ineke Simon, Christof Winternitz, Helène Koller-Buchweiser en Ferdinand Pfamatter.

Sinds die tijd organiseert het SIAC zeer regelmatig congressen voor haar leden. Het aantal leden heeft sinds het ontstaan gevarieerd van 100 tot meer dan 2000. In 1965 werd op een congres in Kopenhagen besloten om de naam van de organisatie een meer oecumenisch karakter te geven door de C in haar naam voortaan te laten staan voor Chrétiens in plaats van Catholiques. Op latere congressen zoals dat in Schlierbach in 1988 kwam de nadruk steeds sterker op de oecumenische aanpak te liggen. De algehele doelstelling bleef over de jaren echter hetzelfde, namelijk het met elkaar in contact brengen van kunstenaars met verschillende nationaliteiten en achtergronden.
[1] http://www.s-i-a-c.org/

Literatuur van en over de Société Internationale des Artistes Chrétiens kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Société Internationale des Artistes Chrétiens’ vindt u het bedoelde materiaal.