De Tijd

Archiefnummer: 216
Archiefnaam: TIJD
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1845-1991

Plaatsingslijst (pdf, 898 kB)

Mgr. Aengenent zegent de nieuwe pers in van Dagblad De Tijd, 1932

Ten geleide
De Tijd (1845-1991)
Op dinsdag 17 juni 1845 verscheen bij de drukkerij Verhoeven te 's-Hertogenbosch een kleine en onaanzienlijke krant onder de naam De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad met als motto: Longum tempus breve est inparatis (Cicero, Philippicae). Het was de schepping van Jodocus Smits (1813-1872). Een jaar later werd de krant op advies van de Bossche coadjutor J. Zwijsen (de latere bisschop en aartsbisschop) verplaatst naar Amsterdam, omdat daar een groter lezerspotentieel te  verwachten was. Het blad verscheen vanaf 2 juli 1846 als De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Smits bleef hoofdredacteur tot zijn dood op 2 augustus 1872. Van 1884 tot 1913 was dr. P.J.F. Vermeulen directeur-hoofdredacteur. Per 1 januari 1904 geschiedde de uitgave van De Tijd op de naam van NV Drukkerij De Tijd, opgericht op 8 december 1903. De NV exploiteerde De Tijd, De morgenpost, Het Geïllustreerd Zondagsblad en de Officiële Kerklijst van Amsterdam.
Terwijl De Tijd tot 14 december 1929 steeds was verschenen als avondblad, verscheen op genoemde datum het eerste ochtendblad (voor 6674 abonnees). In 1931 wordt De Tijd in exploitatie genomen door de NV Drukkerij De Spaarnestad te Haarlem. In 1959 fuseerden de NV Drukkerij De Tijd te Amsterdam en de NV Maasbode te Rotterdam, met als gevolg dat de twee dagbladen De Tijd en De Maasbode  werden samengevoegd tot één landelijk dagblad dat onder de naam De Tijd-De Maasbode verscheen, terwijl in 1965 werd besloten het dagblad te laten verschijnen zonder de ondertitel De Maasbode (behalve voor het Rotterdamse verspreidingsgebied). In 1967 exploiteerde De Tijd 6 edities, te weten een kiosk-editie, een Noord-editie, een Zuid-editie, een editie Amsterdam, een editie Rotterdam en een editie Haarlem. Het dagblad werd in 1974 opgeheven waarna het een weekblad werd.
Meer gegevens over de beginperiode van De Tijd in de biografie van Jodocus Smits in het Biografisch Woordenboek van Nederland Bron: G.A.M. Beekelaar, Smits, Josse Antoin, 1813-1872, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/smits [12-11-2013]

Literatuur van en over het Dagblad De Tijd kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Dagblad De Tijd’ vindt u het bedoelde materiaal.