Froger, J.H.

Archiefnummer: 1031
Archiefnaam: FROG
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: (1886) 1908-1976

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 123 kB)

Rubriekenlijst
1 Persoonlijk leven
2 Maatschappelijke functies
2.1 Periode vóór 1945
2.2 Periode na 1945
3 Publicaties en lezingen


Ten geleide

J.H. Froger (1903-1976)[1]
Jules Henri Froger werd op 5 juni 1903 te Utrecht geboren. Na de lagere school en HBS te Breda, studeerde hij bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, alwaar hij in 1931 slaagde voor het doctoraalexamen. Hij trad kort daarna in dienst bij het bureau voor Architectuur en Stedenbouw Siebers te Nijmegen en was ongeveer in dezelfde periode, van 1932-1935, in dienst als gemeentearchitect bij de gemeente Vught. In 1934 werd hij belast met de oprichting van de Limburgse Streekplannendienst, en was daar werkzaam tot 1942. Van 1940-1945 werkte hij als afdelingschef stedenbouw bij de Nederlandse Spoorwegen. In 1945 werd hij directeur van de Provinciale Stichting "Herstel Limburg 1945". In 1945 werd Froger docent, en twee jaar later hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de Technische Hogeschool te Delft. Dat bleef hij tot aan zijn pensionering in 1972. Naast voornoemde betrekkingen was J.H. Froger hoofd van een bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening te Delft. Froger trouwde op 8 februari 1938 te Maastricht met Marie Clementine Aimee barones van Hövell van Wezeveld en Westerflier, geboren Culemborg 23 maart 1911, overleden Breda 22 juli 1982. J.H. Froger overleed op 14 april 1976 te Breda[2], nalatend zijn weduwe en 10 kinderen[3].

[1] Gegevens voor de biografie zijn deels ontleend aan de in het archief aangetroffen stukken, te weten: inv. nrs. 110-113, 155, 301, 305 en 338
[2] Nederlands Adelboek 1975, pag. 186 en 1983, pag. 232
[3] Overlijdensadvertentie De Volkskrant 16 april 1976

Literatuur van en over J.H. Froger kunt u vinden in RUQuest.