Cultuur en recreatie

Archieven van personen

Alberdingk Thijm, J.A. (1820-1889), letterkundige; uitgever; hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
1781-1955, 22,62 m.
NB: Het archief bevat ook archivalia van verwante personen en aanverwante families en personen.

Aukes, H.W.F. (1905-1999), werkzaam voor Radio Herrijzend Nederland en de Nederlandse Radio Unie; directeur van het religieus-culturele vormingscentrum Vinea Domini te Witmarsum; auteur van biografieën over Titus Brandsma en kardinaal J. de Jong
1843-1998, 7.37 m.

Auwerda, R. , (1925-1993), journalist,
1945-1998, 2,12 m.

Baerken, Familie
ca. 1400 - ca. 1900, 0,75 m.
NB: Het archief betreft met name genealogieën en oude handschriften en stukken van J.F.J. Baerken, chirurg te 's-Gravenhage.

Berkel, Kees van (1930-2009), edelsmid
1757-2009, 3,375 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bohl, J. (1836-1908), vertaler van Dantes Divina Comedia; hoofdredacteur van De Wachter. Nederlandsch Dante Orgaan
1840-1908, 1,75 m.

Bommel, H.W.M. van (1909-1978), leraar Nederlands te Maastricht; hoofdredacteur van De Bronk
1931-1978, 0,12 m.

Brico, Antonia (1902-1989), dirigente
1902-1989, 1996, 0,37 m.

Brico, Rex (1928-   ), journalist
1957-2006, 1,25 m.

Bruning, H.J. (1900-1983), letterkundige
1926-1983, 4,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Diepenbrock, L.A.W.M. (1896-1978), letterkundige; bestuurslid van de Katholieke Radio Omroep
1853-1974, 0,87 m.

Drift, J.A. van der (1808-1883), kunstschilder
1815-1882, 0,5 m.

Frequin, L.H.A. (1914-1998), hoofdredacteur van De Gelderlanderpers te Nijmegen; algemeen hoofdredacteur van De Nieuwe Krant te Arnhem, 1928-1998, 3,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Froger, J.H. (1903-1976), architect
(1886) 1908-1976, 5,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Gerst , W.K. (1887-1968), vertegenwoordiger van het Duitse toneel; Duits journalist
1945-1968, 8,5 m.

Gribling, J.P. (1915-1993), historicus
1930-1992, 1,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Hengst, Familie
ca. 1500-ca. 1900, 0,87 m.

Huijbers, B.M. (1922-2003), priester; kerkmusicus; dirigent van het koor van de Sint Dominicuskerk te Amsterdam; mede-oprichter van de Stichting Werkgroep voor Volkstaalliturgie
1943-2008, 11,125 m.

Jager, T.A. de (1889-), leraar Nederlands te Oudenbosch en Rotterdam; dichter
1905-1949, 6,12 m.

Janssen, A.J. (1915-1998), actief in het bibliotheekwerk en de lectuurvoorziening
1925-1986, 1,5 m.

Kat, A.I.M. (1904-1958), musicoloog; koorleider van de Sint Bavo-kathedraal te Haarlem; lector kerkmuziek aan het groot-seminarie te Warmond
1922-1958, 1 m.

Kerklaan, Marga (1925-2013), documentairemaakster, regisseuse en journaliste
1980-1990, 1,125 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Klerk, C.R. de (1873-1953), lid van de Katholieke Kunstkring De Violier, de Sint Adelbert-Vereniging afdeling Amsterdam, het comité Vrienden van prof.dr. A. Sizoo en bestuurslid van de Vereniging voor de Uitgave van Grotius
1900-1954 (1991), 1,25 m.

Knippenberg, H.H. (1879-1964), letterkundige
1907-1964, 0,75 m.
NB: Het archief bevat ook materiaal over dr. H.W.E. Moller.

Koenen, Marie (1879-1959), letterkundige
1847-1962, 3,62 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Lans, J.R. van der (1855-1928), letterkundige; (hoofd)redacteur verbonden aan de uitgaven van de Maatschappij De Katholieke Illustratie; hoofdredacteur en directeur van De Gelderlander
(1781) 1868-1939, 2,62 m.

Lutkie, W.L. (1887-1968), priester; publicist; lid van de Nationale Unie; mede-oprichter van het Instituto Universale di Studi Corporativi; stichter en redacteur van Aristo; mede-oprichter van de Nederlandse Katholieke Esperantistenbond en de Internationale Katholieke Esperantisten Unie
(1783) 1906-1966, 17,87 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Maas, H.H.J. (1877-1958), onderwijzer te Oirlo, Nederweert, Venlo, Woensel en Doetinchem; redacteur van Limburgs Belang; letterkundige
1802-1976, 1,5 m.

Majoor, C.L.H. , arts en hoogleraar aan de Medische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen van 1955-1982.

Mathot, G.L.M. (1911-2000), redemptorist; kunstenaar-beeldhouwer
1894-1989, 5,62 m.
NB: Het archief betreft ook museumstukken die bij het Museum voor Religieuze Kunst te Uden zijn ondergebracht.

Meekel, C.W. (1883-1953), letterkundige
1904-1963, 4,5 m.

Michel, E. (1899-1960), letterkundige
1921-1985, 1,62 m.*
NB: Het archief bevat ook stukken van zijn vrouw Hermine Ypma.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Nieuwenhuis, J.W. (1896-1978), journalist; redacteur van De Maasbode; voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Public Relations; directeur van het Instituut voor de Journalistiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1916-1982, 0,37 m.

Poelhekke, J. (1819-1881), commies op de stadssecretarie te Deventer; letterkundige
1846-1881, 0,25 m.

Poelhekke, M.A.P.C. (1864-1925), leraar te Nijmegen; letterkundige
1793-1998, 2,625 m.

Poels, J.F.H. (1891-1959), leraar te Roermond; pastoor te Venlo; medewerker van het Dagblad voor Noord-Limburg
1910-1959, 1 m.

Schelts van Kloosterhuis, E. (1894-...), neerlandica
1914-1966, 1,25 m.

Smulders, W.H.A. (1879-1942), dichter en toneelschrijver; kapelaan te Made, Tilburg en Boxtel; pastoor te Ooy en Persingen
1900-1923, 0,12 m.

Steenhoff, P.H.J. (1866-1945) en Albertine Smulders (1871-1933), Steenhoff was hoofdredacteur van Het Centrum; Smulders was letterkundige en mede-oprichtster van de Nationale Roomsch-Katholieke Vrouwenbond
1887-1989, 2 m.
NB: Het archief bevat ook stukken van hun dochter Joke Steenhoff.

Tack, P.L., neerlandicus
1890-1941, 0,62 m.

Tepe, L. (1842-1928), pseudoniem van Leo van Heemstede; correspondent in Duitsland voor Nederlandse katholieke dagbladen; redacteur van Die Katholische Welt; stichter van Sionsharfe; letterkundige
1861-1924, 0,5 m.

Terpstra, S. (...-...), bestuurslid van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock
1924-1977, 1,12 m.

Viola, Maria (1871-1951), letterkundige; journaliste bij De Katholieke Gids en Het Dompertje van den Ouden Valentijn; redactrice van Van Onzen Tijd
1894-1951, 0,37 m.

Waart, C.K.P. de (1898-1970), journalist bij de Katholieke Radio Omroep; hoofdredacteur van Het Centrum
1923-1969, 4,87 m.

Wesseling, P.H.J. (1916-1978), radio-pastoor van de Katholieke Radio Omroep; oprichter van Karakter; redacteur van het jeugdblad Het; pastoor te Spijkenisse; reclame-adviseur van het actiecomité De Reeper
(1939) 1943-1978, 4 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Wit, J.H.A.M. de, kunstenaar, oud-medewerker Edelsmidse Brom,
z.j., 0,375 m.

Witlox, J.H.J.M. (1886-1955), priester; leraar Nederlands en geschiedenis te 's-Hertogenbosch en aan het klein-seminarie te Sint Michielsgestel; historicus; hoofdredacteur van De Maasbode
1918-1948, 0,25 m.