Kerklaan, Marga

Archiefnummer: 1302
Archiefnaam: KERM
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1980-1990

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat met name documentatiemateriaal en correspondentie met betrekking tot drie boeken die Marga Kerklaan heeft geschreven.

Plaatsingslijst (pdf, 264 kB)

Marga Kerklaan (1925-2013)

Ten geleide Marga Kerklaan (1925-2013) Maartje Margriet (Marga) Kerklaan (Schiedam, 23 november 1925 – 13 februari 2013) is bekend van televisie als documentairemaakster, regisseuse en journaliste (1964-1991). Eerder heeft ze gewerkt in de verpleging en als secretaresse, correspondente en redactrice. Zij heeft met name voor de KRO een groot aantal documentaires en documentaireseries gemaakt. Deze hadden veelal een kritische katholieke inslag. De KRO stond in die tijd wantrouwend tegenover het Roomse gezag en welwillend tegenover de Nederlandse bisschoppen. Zij zocht vooral de persoonlijke motivatie van mensen in het nieuws, de reden waarom zij een bepaalde stap namen en wat zij daarmee wilden bereiken.

Hieronder een lijst van programma’s waaraan zij heeft meegewerkt in chronologische volgorde: Koning Klant (1966, VARA); Vrouwenprogramma (1966, KRO); Silhouet (1966, KRO); Met het oog op later (1966, KRO); Klokke vier (1967, KRO); Jood in Nederland (1970, KRO); Zelfs het onkruid vergaat (1970-1971, KRO); Jubileumprogramma Nederlands Katholiek Vakverbond (1971, KRO); Maatschappijkritiek in de praktijk (1972, KRO); Studio vrij (1972, KRO); Korte documentaires (1973, KRO); Puerto Rico, het verloren paradijs (1973, KRO); Niemand kan ons tegenhouden (1973, KRO); Misbruik van de Bijbel (1973, KRO); Het einde der tijden is (weer eens) nabij (1974, KRO); Al is het de Paus die het zegt (1974, KRO); De onverwachte, opzienbarende nieuwe Pinksterbeweging (1974, RKK); Kenmerk (1975, IKOR/IKON); Wat heet oud (1975, KRO); Mensen zonder grenzen (1975, KRO); De erfenis van een arme man (1976, RKK); Een Urker vist in Afrika (1977, KRO); Van verzet in ’t zuiden is niets bekend Majesteit (1977, KRO); Van katholiek verzet is niets bekend, Majesteit (1977, KRO); Maandag loop ik toch weg (1977, RKK); ’T komt in de beste families voor (1978, KRO); In de wachtkamer van de dierenarts (1978, KRO); Kenneth Kaunda, president van Zambia (1978, KRO); Kinderen in de Derde Wereld (1978, KRO); Zes dagen in een Afrikaans ziekenhuis (1979, KRO); De varende Hollanders op de Amazone (1979, KRO); Nicaragua, vijf maanden na Somoza (1980, KRO); Heel de mens (1980, RKK); Het gebeurt allemaal in Sint Nicolaasga (1980, KRO); Moeders van Tondo (1981, KRO); Loop niet weg… (1981, KRO); Het westen is de wereld niet (1982, KRO); Nicaragua, het einde van een droom (1982, RKK); Naar de dokter in Peru (1983, KRO); Oud worden ver van huis (1984, KRO); Memisa is dat niet een bloem? (1985, KRO); Zestig jaar lief en leed (1985, RKK); Omgaan met de dood (1987, KRO); De boer en zijn grenzen (1987, KRO); Vijf voor twaalf (1987, RKK); Het verdronken land (1988, KRO); Damiaan (1989, KRO); Nogges (1989, KRO); Het einde van een tijdperk (1990-1991, KRO); Vrouwen van zuilen (1992, KRO); Studio RKK (1994, RKK); Het goede, het ware en het schone – 75 jaar KRO (2000, KRO); Theater van het sentiment (2004, KRO).

Het archief bevat echter met name documentatiemateriaal en correspondentie met betrekking tot drie boeken die Marga Kerklaan heeft geschreven en die zijn uitgegeven door Ambo (Baarn): - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen. 300 brieven over het roomse huwelijksleven (1987) Een bloemlezing uit 300 brieven van drie generaties katholieke moeders, die vertellen over hoe zij de bemoeienis van de katholieke kerk met het huwelijksleven ervaren hebben. - Het einde van een tijdperk. 130 jaar persoonlijke belevenissen van Nederlandse missionarissen (1991). Op basis van 180 min of meer uitvoerige levensbeschrijvingen van drie generaties missionarissen en familieleden. Het gaat in dit boek niet in de eerste plaats om de missie. Het gaat om de mensen. - Van huis uit (1994). Drie generaties katholieken over de invloed van de secularisatie op de beleving van seksualiteit, gezin en geloof.

Literatuur van en over Marga Kerklaan kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Knipselcollectie De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over M. Kerklaan zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kerklaan, M.’ vindt u het bedoelde materiaal.