Weterman, J.A.M.

Archiefnummer: 618
Archiefnaam: WETE
Sector: Jeugd
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1950-1972

Het archief betreft het katholieke jeugdwerk in Nederland, o.m. van de Stichting Katholieke Instuif Nederland en de Nationale Stichting Open Jeugdwerk.

Plaatsingslijst (pdf, 152 kB)

Hans Weterman (1918-2008)

Ten geleide
J.A.M. Weterman (1918-2008)
Johannes Albertus Matheus Weterman werd op 16 februari 1918 geboren te Deventer. Hij zat op de kostschool van Rolduc. Hij werd in 1941 tot priester gewijd. In de jaren veertig studeerde hij Bijbelwetenschap in Rome. In 1952 werd hij benoemd tot docent aan het nieuwe filosoficum Dijnselburg in Huis ter Heide en in 1957 tot moderator van de  r.k. studentenvereniging Veritas te Utrecht.
Hij was aalmoezenier en voorzitter van de Nationale Stichting Open Jeugdwerk, voorheen Stichting Katholieke Instuif Nederland geheten. Als redacteur was hij betrokken bij het rooms-katholieke pedagogische tijdschrift Dux. Ook was hij begeleider van de Pax Christi voettochten die vanaf 1958 werden gehouden.
In 1962 legde hij als een van de eerste priesters in Nederland zijn ambt neer en trouwde. Vragen betreffende de kerkelijke geloofs- en zedenleer en het celibaat hadden hem tot dit besluit gebracht. Hij vroeg geen dispensatie vanwege de vernederende kerkelijke procedure. Ook gaf hij zijn functie als moderator van Veritas op en trok hij zich terug uit de redactie van Dux. Vanaf 1963 was hij adviserend redacteur bij de goeddeels progressieve R.K. uitgeverij Paul Brand in Hilversum. Daarna werd hij docent aan de bijzonder-neutrale Sociale Academie in Rotterdam. In 1968 werd hij directeur. Hans Weterman overleed op 25 mei 2008 in Rotterdam.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over J.A.M. Weterman kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.A.M. Weterman zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Weterman, J.A.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.