Dux

Archiefnummer: 348
Archiefnaam: DUX
Sector: Jeugd
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1897-1980

Het archief bevat abonneegegevens, brieven en curriculi vita

Plaatsingslijst (pdf, 37 kB)

Door Herman Focke uitgevoerde voorkant van het tijdschrift Dux, Katholiek Maandblad voor jeugdvorming. Originele tekening, 1963

Ten geleide
Dux (1927-1970)
Het maandblad Dux was een ‘Tijdschrift voor priesters, die zich met de vorming der R.K. rijpende jeugd bezighouden'. Het werd uitgegeven door het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te 's-Gravenhage; vanaf 1948 door de Katholieke Jeugdraad voor Nederland. Het was tevens orgaan der Interdiocesane Jeugdcommissie. Het verscheen van 1927-1970. Van september 1941 tot september 1947 is het niet verschenen. Het tijdschrift is samengegaan met: Blauwdruk, Fase, en Gaandeweg en vanaf 1971 voortgezet als Jeugd en samenleving.

Het tijdschrift begon als studieus blad voor en door priesters, met artikelen op degelijk theologische grondslag. De priester was de aangewezen persoon om ‘aanvoerder en leider der jeugdzielen’ te zijn. In de jaren dertig toonde het veel belangstelling voor het Italiaanse fascisme. Toen het na de oorlog opnieuw ging verschijnen werd de ondertitel: Katholiek Maandblad voor allen die meewerken aan de vrije jeugdvorming in Nederland en België en de grote vernieuwer was prof H.M.M. Fortmann, hoofdredacteur tot 1960. Medewerkers waren H.M. Dresen-Coenders, Perquin en J.A.M. Weterman. In deze jaren gaf Dux belangrijke aanzetten tot een bewustwordingsproces onder Nederlandse katholieken. Het nam afstand van het ideaal van ascetische vergeestelijking uit de eerste periode. Dankzij Fortmann werd het rooms-katholieke isolement doorbroken. In de laatste periode, 1960-1970 ging deze ontwikkeling door in de richting van meer realiteitszin en meer aandacht voor de stem van de jongeren zelf, die minder als object van opvoeding werden gezien. Het blad verliest zijn katholieke signatuur en gaat samen met algemene periodieken voor de jeugd.

Literatuur van en over Dux kunt u vinden in RUQuest. Zoek op Tijdschrift voor priesters, die... en Dux. bijlagen.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Dux zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC. Zoek onder Periodieken.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Dux’ vindt u het bedoelde materiaal.