Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archiefnummer: 874
Archiefnaam: KJRR
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1970

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)


Ten geleide
Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam (1948-1970)
Over de afdeling Rotterdam zijn buiten dit archief weinig gegevens, daarom een inleiding over de landelijke raad. Zie het KDC-archief van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland.
De Rooms Katholieke Jeugdraad werd in 1948 te Utrecht geïnstalleerd in tegenwoordigheid van kardinaal De Jong. Het was een samenwerking van landelijke katholieke jeugdorganisaties. In 1962 sprak de toenmalige voorzitter mr. M.I.P.G. van Thiel de bereidheid uit samen te werken met hervormde, gereformeerde en oecumenische jeugdraden. De noodzaak tot geslotenheid ten behoeve van emancipatie bestond niet meer. Rond 1970, in de tijd van het Pastoraal concilie, is er een bezinning op de taken van de raad, speciaal wat betreft het pastoraat en de vermaatschappelijking van het jeugdwerk. De raad gaat een meer linkse koers varen. Sommige deelnemende organisaties zeggen hierom hun lidmaatschap op, ook vanwege twijfels over het confessionele karakter. In 1976 komt een einde aan de subsidie van het ministerie. De raad bereikt te weinig mensen en de functie als landelijke koepel is niet duidelijk genoeg. Na beroep bij de Raad van State mag de raad nog doorgaan, maar interne discussies leveren daarvoor te weinig enthousiasme op. Het betekent het einde van de Katholieke Jeugdraad.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Jeugdraad kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Jeugdraad zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Jeugdraad’ vindt u het bedoelde materiaal. (Niet over afd. Rotterdam.)