Katholieke Jeugdraad voor Nederland

Archiefnummer: 24
Archiefnaam: KJR
Sector:Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1977

Plaatsingslijst (pdf, 391 kB) vernieuwd januari 2016

Zie ook het KDC-archief van de Stichting Landelijke Dienst voor Beweging, Rekreatie en Spel en de Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Jongerenbedevaart Lourdes, georganiseerd door de Kath. Jeugdraad voor Nederland, 1958

Ten geleide
Katholieke Jeugdraad voor Nederland (1947-1977)
De Katholieke Jeugdraad voor Nederland, waarin alle landelijke organisaties of instellingen van het katholieke jeugdwerk samenwerkten, is opgericht op 15 januari 1947. Zij was de voortzetting van de Interdiocesane Jeugdcommissie, (IJC), die was opgericht in 1919  door het episcopaat en bestond uit een college van priesters. De taak van de IJC (die bestond tot 1940) was leiding en voorlichting geven aan de Katholieke Jeugdorganisaties van Nederland tot bevordering der eenheid. Het archief van de IJC is in het Aartsbisschoppelijk archief, maar het bisdom 's-Hertogenbosch heeft ook materiaal.

Het doel van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland was dienstbaar te zijn aan de katholieke jeugd van Nederland door het bevorderen van het katholieke jeugdwerk en het behartigen van de belangen van de katholieke jeugd.
Naast het dagelijks bestuur kende de vereniging een bestuur bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur en een aantal andere personen en een secretariaat. De vereniging kende twee soorten leden:
- gewone leden, zoals: instuif RK Jong Nederland, Kath. Jonge Werkgeversvereniging, Kath. Nat. Stichting voor Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk, KNBJB, KNJBTB, KMG, Stichting Kath. Vrouwelijk JeugdwerkNat. Stichting voor Mater Amabilisscholen, Nederlandse Gidsenbeweging, Nederlandse Kath. Schoolraad, Kath. Jeugdbeweging en Kath. Verkennersbeweging (zie Piusalmanak: 1961, blz. 641).
- buitengewone leden.
De algemene leiding van de KJR berustte bij de Raad van Afgevaardigden, waarin alle aangesloten organisaties zitting hadden. Bron: Piusalmanak, 1961, blz. 641 en 1950 blz. 753 e.v.
Belangrijke instellingen van de KJR waren :
- Katholieke Nationale Jeugdzorgcommissie: t.b.v. de a-sociale jeugd (KNJC)
- de sectie "vakantie" van de KNJC
- Katholieke Vacantiehuizen en Jeugdherbergen Centrale (KVC), opgericht door het IJC.
Het maandblad van de KJR was Dux.

Literatuur van en over de Katholieke Jeugdraad voor Nederland kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Katholieke Jeugdraad voor Nederland zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Jeugdraad voor Nederland’ vindt u het bedoelde materiaal.