Bary, L.P.V.

Archiefnummer: 206
Archiefnaam: BARY
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1926-1966

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)


Ten geleide
Louis Paul Vincent Bary (...-...)
Louis Bary was van 1946 tot 1953 student aan de Klein-seminaries te Apeldoorn en Zevenaar het Groot-seminarie Rijsenburg te Driebergen. In 1953 werd hij tot priester gewijd door kardinaal Alfrink.
Hij had de functie van tertiaris (Derde Orde) -priester. Hij speelde op het seminarie vaak mee in toneelstukken en was lid van een strijkje op Rijsenburg. Bovendien had hij belangstelling voor de psychologie. Vanwege deze belangstelling had hij in 1950 contacten met de psycholoog B. Bremer uit Utrecht. Bary was in deze tijd jeugdleider van de Leiderskring.

Omstreeks 1955 werd hij benoemd tot kapelaan te Groessen (Gld.) Rond 1960 was hij lid van het Zielzorgcomité en werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Maria, Moeders Gods te Groningen. In 1965 was hij godsdienstleraar aan de St. Walburg MMS te Groningen.
L. Bary had een oudere broer, Huub Bary, die ook priester was en ook op het Groot-seminarie Rijsenburg had gestudeerd.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bary, L.P.V.’ vindt u het bedoelde materiaal.