Kerkelijk en godsdienstig leven

Archieven van personen

A B C D E F G H I J K L M N OP Q R S T U V W X Y Z

Aalders, J.J.A., kapelaan te Almelo, Blaricum, Doetinchem, Enschede en Bussum; pastoor te Lathum-Giesbeek, Arnhem en Saasveld
1909-1982, 0,5 m.

Abbenhuis-Klemann, A., (1924-...)
1964-1987, 1 m.

Adrichem, J.I.M. van (...-2004?), pastoor te Rotterdam, geestelijk verzorger te Leersum en Amersfoort
1947-2004, 1,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bary, L.P.V. pastoor en godsdienstleraar te Groningen
1926-1966, 0,25 m.

Bavel, C.P.A.M. van, Lazarist, CM, (1931-2013) Bedrijfspastor Eindhoven, pastor te St Cathrien Eindhoven
z.j., ...m.

Beckers, R. (1904-1987), pastoor; mede-oprichter van het Stiltecentrum Hoog Catharijne te Utrecht
1950-1987, 4 m.

Beers, J.C.A. van (1906-1997) = Fidentius OFMCap.
1916-1996, 1,75 .m

Beijersbergen - van Henegouwen, A. (1909-2005) SM (Sociëteit van Maria), pionier van de katholieke charismatische beweging.
z.j., ... m.

Berendschot, A.G. (1930-2010) priester van het aartsbisdom, pastoor
1957-2010, 0.6 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Berg, A.A. van den (1891-1981), kapelaan te Heerhugowaard, Lisse, Alkmaar en 's-Gravenhage; pastoor te Rhoon en Akersloot
1891-1981, 0,87 m.

Bijlhout, Cora, (1914-2003), kloosterzuster Zusters onder de Bogen Maastricht. Onderwijzeres in Nederland en Indonesië.
1929-2006, 0,37 m.

Blijlevens, A.J.M. (1930-), redemptorist, docent en rector van Universiteit voor theologie en pastoraat, Heerlen
z.j. ... m.

Bodéwes, M.H.M. (1914-2011), missionaris in Congo Brazzaville, Centraal Afrikaanse Republiek en Brazilië
1930-1991, 1,12 m.

Bodar, Antoine (1944- ), kunsthistoricus, docent, priester en tv-persoonlijkheid
z.j., ...m.

Boelaars, Jan MSC (1902-1988); missionaris en antropoloog in Nieuw-Guinea
z.j., ... m.

Bosch, W., montfortaan
z.j., 0,12 m.

Brekelmans, I.F.M. (1925-2004), priester; oprichter en directeur van het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping; medewerker van de Stichting Mensen in Nood
1924-1989, 0,87 m.*

Brouwers, J.A. (1918-2004 ), adviseur van het episcopaat tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
1958-1995, 2,125 m*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Bruggen, Piet van der (1916-2007)
Deken van Roermond. Fel tegenstander van bisschop Gijsen.

Bunnik, Ruud (1932-2013, priester, docent Engels, betrokken bij de Stichting Open Kerk
z.j. ... m.

Bus, J.L., (1943- ),
Oud-pastor onder meer in Amsterdam-Zuid. Organiseerde in1993 een gebedsdienst van christenen en moslims.

Caminada, J.L.M.(1926-1981), priester; oprichter van de Calamagroep
1951-1984, 0,37 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Crousen, auteur kroniek "Pauselijk Nederlands College"
1951-1987, 0,12 m.
NB. Niet toegankelijk tot 1 januari 2020

Daamen, J.[M.J.]
pastoor in Eindhoven. Onderwijzer volwassenenkatechese
1952-2005, 3 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Dellepoort, J.J. (1910-1979), priester; directeur van het Instituut voor Europese Priesterhulp
1944-1979, 3,37 m.

Divendal, J.
1931-1976 [2001], 1,12 m.
verzameling bevat vooral archivalia van de profesoren Rijk, Hemelsoet en Möller over Warmond

Duetz, L., Lid van de directie van de Stichting Pausbezoek
1980-1986, 0,37m.

Engelen, J.M. van (1924-1999), missionaris; studiesecretaris van de Nederlandse Missieraad; wetenschappelijk medewerker missiologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1937-1999, 3 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Frencken, F.B.J. (1886-1946), stichter van de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
1916-1945, 9 m.*
NB: Zie ook het archief van de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht.

Gelder, Lambert van (1933-2017), kerkelijk journalist, streed tegen het verplichte priestercelibaat
z.j. ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Godding, B.J.J. (1928-2002), dominicaan; socioloog; pastoor te Ewijk; plaatsvervangend deken te Druten
1967-1995, 9,62 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Gommers, P.J. (1888-1982), pastoor te Lage Zwaluwe
1927-1976, 0,12 m.

Greeve, H.T.M. de , (1882-1974), priester, omroepmedewerker
1920-2001, 0,625 m.

Greitemann, N.T.J. (1903-1990), priester; theoloog; hoogleraar exegese aan het groot-seminarie te Warmond; publicist
1903-1990, 2,62 m.

Groot, J.C. de (1893-1973), pastoor te Tholen en Lisse-Beekbrug; actief in het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming
1903-1955, 0,5 m.

Grossouw, W.K.M. (1906-1990), hoogleraar exegese van het nieuwe testament aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; bestuurslid van de Katholieke Bijbelstichting
1932-1982, 1,5 m.

Halkes, C.J.M. (1920-2011), theologe; bestuurslid van de Sint Radboud-Stichting; presidente van het Katholiek Vrouwengilde, bisdom Breda; actief in het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie; bijzonder hoogleraar feminisme en Christendom aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1937-2001, 13,5 m.

Heine, J.D.F. (Jan), priester, oprichter Tilapia International Foundation, 1925-2000, 3,37 m.

Helden, W.L.M. (1911-1981), kapelaan te Eindhoven en Nijmegen; pastoor te Helmond; directeur van het Diocesaan Leidsters Instituut; rector van Huize Bergen te Vught en het Mariaklooster te Geldrop
1936-1969, 0,37 m.

Helling, M.E. (1923- ) = br. Aquino c.s.al., onderwijzer in Ned. Indië; secretaris van Werkverband van Katholieke Homopastores
z.j. ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Heyden, J.F.M. van der

Hoegen, A.W. (1902-1972), moraal-theoloog; rector van het moederhuis van de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort
1927-1965, 0,87 m.

Hussen, H.J.J. van (1901-1985), directeur van het Nationaal Bureau van de Pauselijke Missiewerken
1901-1985, 0,5 m.

IJsselmuiden, G.A.H. (1879-1968), kapelaan te Etten; leraar fysica en scheikunde aan het seminarie te Culemborg
1902-1940, 0,62 m.

Jansen, A.M. (1901-1974), directeur van de Katholieke Actie in het Aartsbisdom Utrecht
(1933) 1936-1955, 4,62 m.

Janssen, Hubertus, priester van het bisdom Roermond
1919-1965, 0,37 m.

Janssens, C.H.A., (1932-2002), priester, staflid van het Diocesaan pastoraal Centrum, bisdom Breda
1939-1980, 1989-2002, 0,25 m.

Kamp, J.J.H. (1920-1991), priester-student; pastoor te Vlijmen
1931-1971, 0,37 m.

Kat, A.J.M. (1906-1978), pastoor te Koog aan de Zaan; godsdienstleraar te Zaandijk
1939-1978, 0,25 m.

Knippenberg, W.H.T. (1910-2005), priester; leraar klassieke talen aan het klein-seminarie te Sint Michielsgestel
1925-1970, 0,12 m.

Kocken, F. (1919-2008) pastoor te Leeuwarden. Benedictijn
1969-2002, 1,12 m.

Kok, F.M. (1934-2002) = Wilfried Kok OFMCap., pastor; theoloog; leider van het priesterteam van de studentenparochie Wederkomst van Christus Maranatha te Tilburg
1961-1988, 1,25 m.

Kok, P. pastoor te Zutphen; rector van het Sint Walburgis-ziekenhuis te Zutphen
1937-1962, 0,87 m.

Krinkels, M.C. (1925-1990) priester; leraar filosofie en sociale wetenschappen aan het groot-seminarie te Wittem en de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen
1931-1984, 0,75 m.

Kroon, T.A.J.J. de (1919-1968), priester; geestelijk adviseur van diverse verenigingen; actief in het onderwijs in Noord-Brabant en Zeeland
1934-1968, 0,25 m.
NB: Bevat ook materiaal van de priester Marius de Kroon.

Kuijpers, T.A. (1916-2002), kapelaan te Veghel en Eindhoven; pastoor te Vught en Veldhoven
1933-1983, 0,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Kuik, C.J. Dagboeken
1946-1954, 3 dagboeken
[toestemming aanvragen via archivaris]

Lam, M.D. (1910-1981), aalmoezenier te
's-Gravenhage; pastoor te Waalwijk
1940-1961, 0,5 m.*

Lange, B.G. de, priester-student te Leuven (België) en Gemert
1905-1968, 0,62 m.

Lazeroms, A., (1910-1987), pastoor te Breda
1924-1978, 0,62 m.

Loeff, J.J., secretaris van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, hoogleraar Katholieke Hogeschool Tilburg
1903-1992, 27 m.

Lücker, P.J.A.M. (1905-1984), kapelaan te Ewijk, Eindhoven en 's-Hertogenbosch; aalmoezenier te Zwolle, 's-Gravenhage en Bilthoven; moderator te Waalwijk en Helmond; pastoor te 's-Hertogenbosch
1921-1979, 1,12 m.

Lukken, G.M. (1933-...), priester; hoogleraar liturgie en sacramenttheologie aan de Theologische Faculteit Tilburg; redacteur en adviseur van de #Werkmap voor Liturgie#
1967-1995, 3,75 m.

Manders, H.G.J.R. (1913-1996), lid van de Nederlandse Commissie voor Liturgie en de sectie Liturgie voor Religieuzen van de Stichting Nederlandse Priesterreligieuzen; redactielid van het Liturgisch Woordenboek
(1844) 1929-1992, 2,87 m. '

Meer, G.A.J. van der, (1919-...), pastoor van de Heilig Hart van Jesus parochie te Den Haag
1967, 1971, 1976-2004, 0,25 m.

Meys, W. (1913-1986), directeur van de Katholieke Actie Limburg en van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk, bisdom Roermond; pastoor-deken te Hoensbroek; mede-oprichter van de beweging Open Kerk
(1938) 1951-1986, 6,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Michels, J. (1915-1981) aalmoezenier van de '1e Divisie 7 december' van de Oranjekazerne te Schaarsbergen; moderator van zgn. volksmissies; geestelijk leider bij bedevaarten naar Lourdes
1967-1980, 1,12 m.

Möller, J.B.W.M. - Mgr
1962-1983, 0,5 m.

Mulders, A.J.M. (1893-1981), priester; hoogleraar missiologie, fundamentele theologie en oosterse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
1893-1981, 6,12 m.

Muskens, M.P.M. (1935-2013), bisschop van Breda
1989-1999, 2 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Osta, J.C. van (1899-1975), conrector van het Instituut Sint Marie te Huybergen en het Pensionaat Sint Anna te Oudenbosch; rector van het Sint Elizabethgasthuis te Breda; kapelaan en pastoor te Breda
1927-1973, 1,5 m.

Palm, Jos (1956-...), historicus
1989-1990, 0,5m.

Peters, Herman, Priester te Dokkum
1993-2010, 20,5 m.

Poulssen, M.N.J.
1919-1962, 0,12 m.

Quaaden, L., Missionaris op Flores (Indonesië)
1969-2003, 2 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Ramselaar, A.C. (1899-1981), hoofdaalmoezenier van de Katholieke Verkennersbeweging; president van het klein-seminarie te Apeldoorn; lid van de Bouw- en Adviescommissie, aartsbisdom Utrecht; oprichter en voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël
1932-1981, 6,87 m.
NB: Zie ook het archief van de Katholieke Raad voor Israël.

Regout, R.H.W. (1896-1942), Jezuiet, hoogleraar Volkenrecht aan de Kath. Universiteit. Verdediger van het recht tijdens de Duitse bezetting, omgekomen in Dachau
1934-1940, 0,125 m.

Reinboud, J.M. (1920-1986), medewerker van de Katholieke Radio Omroep; perschef van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie
1953-1980, 0,5 m.

Riep,P.J.N.M. (1914-2010), kapelaan te Wassenaar, Heemstede en 's-Gravenhage; pastoor te Rotterdam
1933-1985, 1,5 m.

Rixtel, A. van (1902-1981), lid van de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus
1931-1981, 3,12 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Rohling, B.P.F. (1914-1998), kapelaan te Ede, Bussum en Utrecht; bouwpastoor te Bilthoven
1911-1995, 4,12 m.

Rossum, Theo van, Pater Oblaat
1974-2004, 3 m.

Ruhe, A.H.M. (1907-1980), pastoor te Assendelft; econoom van het groot seminarie te Warmond; kapelaan te Leiderdorp, Dordrecht, Delfshaven en Haarlem
1914-1980, 0,12 m.

Ruhe, J.A. (1880-1956), pastoor te 's-Gravenhage; penningmeester van het Centraal Comité ter Bevordering van R.K. Patronaatsbelangen in Nederland
1880-1956, 0,12 m.

Schaafsma, N.P.
1960-1975, 0,12 m.

Schouten, H.N.M. (1917-1990), leraar aan het klein-seminarie te Sint Michielsgestel; pastoor te Vught; deken te Tilburg
1937-1986, 1,5 m.

Schouten, J.M.
z.j,

Schröder, H.M.M. (1927-1993), pastoor te Eindhoven
1839-1994, 1 m.

Schuttelaar, C.M.J. (1909-1980), pastoor te 's-Gravenhage
1937-1980, 0,75 m.

Schuurmans, J.W.C.M. - Bedrijfsaalmoezenier en pastoor
1941-1976, 0,25 m.

Schwarz, Augusta (1907-1994), onderwijzeres; bestuurslid van de Katholieke Garde te 's-Gravenhage
1907-1990, 0,37 m.

Sleijfer, H.G. (1916-), pastoor te Doetinchem; actief in het maatschappelijk werk en in de gezondheidszorg te Doetinchem; mede-directeur van de Katholieke Actie in het Aartsbisdom Utrecht; deken te 's-Heerenberg
1948-1981, 4,87 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Speyart van Woerden, I., kloosternaam: zuster Isabelle; karmelietes
z.j., 0,62 m.

Stael-Merkx, L.M.I.C. (1926-2012), voorzitster van de Acht Mei Beweging
z.j., ... m.

Steeg, B.J. ter, kapelaan. Dekenaal assistent Dekenaat Wageningen. o.a. Lid Dekenale Advies Raad (DAR).
z.j., ...m.

Steeg, Maria H.A. ter (1946-), theoloog, pastoraal werker bij het KRO-Omroeppastoraat, hoofd godsdienstige programma’s bij de RKK/KRO Televisie, staf- en bestuurslid van het Aartsbisdom Utrecht, vice-voorzitter van Justitia et Pax Nederland
(1972-2007), 0,875 m.

Stokkum, Antoon van (1912-2007), architect, actief in parochies
1912-2007, 6,50 m.

Stokkum, P.J.M. van (1881-1964), bouwde familiearchief op van het gezin Van Stokkum-Vogels uit Rotterdam
1862-1991, 2000, 2008, 3,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Suys, A.A. (1870-1941), grondlegger en vicaris van de Heilig Landstichting
1863-1938, 0,87 m.
NB: Zie ook de archivalia van C.J.M. van Beek.

Thijssen, Frans, (1904-1990), priester, voorman van de oecumene, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 'peritus' namens het Secretariaat voor de eenheid, naaste medewerker van kardinaal J. Willebrands.
z.j., ... m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Tholens, C.J.A. (1913-2011), benedictijn, stichter en abt van de St. Willibrordabdij de Slangenburg
1960-1994, 9,75 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Tilmans, E.J.H.M. (1903-1980), pastoor te Maastricht
1941-1977, 0,25 m.

Timmers, A. (1895-1971), priester; bestuurslid van de Stichting Dionysius de Kartuizer
1909-1971, 0,12 m.

Velthoven, T.J.M.F. van (1934-1986), priester; hoofdmedewerker Geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte  en hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot het Christendom aan de Universiteit van Amsterdam
(1915) 1937-1986 (1996), 1,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Vendrik, N.J.M. (1915-1998), studentenpastor aan de Rijksuniversiteit Utrecht; directeur van het Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen (CAPER)
1933-1998, 3,875 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris]

Venings, C.J.A. (1904-1957), priester; rector van het ziekenhuis Sint Joannes de Deo te Utrecht; deken van Enschede
1922-1956, 0,25 m.

Verhaagh, J. (1831-1863), missionaris te Padang (Sumatra)
1815-1882, 0,12 m.

Vertenten, Petrus, lid van de congregatie Missionarissen van het H. Hart (MSC); missionaris in Nieuw Guinea en Belgisch Kongo
1889-2001, 1,37 m.

Voort, G. van der (1912-2003), pastoor te Rhenoy, Overdinkel en Vinkeveen
1808-1887, 1918-2003), 1,25m.

Vugts, A. (1921-1997), kapelaan te Groesbeek, Best en Waalwijk; pastoor-deken te Deest
1946-1992, 3,25 m.

Wagemans, W.L.A. (1906-1985), pastoor te Kelpen-Oler en Heel; rector van het Sint Joseph-ziekenhuis te Venlo en Huize Sint Anna te Heel
1869-1982, 0,75 m.

Wiel , J.C.W. van de (1890-1947), priester; leraar aan het klein-seminarie Hageveld te Heemstede; deken van Haarlem; bestuurslid van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging
1913-1941, 0,5 m.

Wieringen, J.G.J. van
Verzameling: Rolduc 1980-1986, 6 jaar onder het oog van God
[toestemming aanvragen via archivaris]

Willebrands, J.G.M., (1909-2006), Kardinaal, Aartsbisschop
Het archief is nog niet toegankelijk en wordt op dit moment geïnventariseerd in Brugge (België)

Willemse, J.C., (1800-1872), referendaris en waarnemend minister bij het ministerie van RK Eredienst
1736-1872, 1.5 m.

Witkam, Jeroen (1931-...), abt van Cisterciënserabdij Zundert. Specialist in zenmeditatie.
1971-2014, 0,5 m.

Wolters, M.J.H. (1873-1946), pastoor, kapelaan te Deventer, pastoor te Ommen en Renkum
1895-..., 0,37 m.

Wouters, J.N.W. (1902-1988), Priester v.h. H.Hart (SCJ), missionaris en legeraalmoezenier in Indonesië.
z.j., ... m.

Zegwaard, G. (1919-1996), lid van de congregatie Missionarissen van het H. Hart (MSC); missionaris
1902-1997, 1,75 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]