Bavel, C.P.A.M. van

Archiefnummer: 1253
Archiefnaam: BAVE
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

Tekst op boom 'Werken en niet-werken' met Cees van Bavel en toehoorders op het Malieveld in Den Haag, 1985

Ten geleide
C.P.A.M. van Bavel (1931-2013) = C.P.A.M. van Bavel CM
Cees van Bavel werd geboren te Lepelstraat (West Brabant) op 5 oktober 1931. Hij trad in in de Congregatie der Missie, de Lazaristen te Panningen, alwaar hij 20 juli 1958 tot priester werd gewijd. Hij werd benoemd in het bedrijfsapostolaat te Eindhoven. Bisschop Bekkers raadde hem aan incognito in een fabriek te gaan werken om het leven van arbeiders te leren kennen. Als werknemer in een Eindhovense textielfabriek was hij een van de eerste priester-arbeiders in Nederland. Zijn verdere priesterleven was gekenmerkt door toegewijde aandacht voor de arbeidersklasse, zoals bij de opvang van de eerste Spaanse gastarbeiders begin jaren zestig. Ook was hij erg betrokken bij de 2505 mensen die op straat kwamen te staan toen DAF failliet ging. Van Bavel zag zijn pastoraat vooral als een missie ‘om de werkende mens te helpen met zijn emancipatie’. Hij kreeg de bijnaam ‘de aalmoezenier van de werkende jeugd’. „Het werken met kansarmen heeft mij verrijkt”.
De laatste jaren, 1993 tot 2000, was hij pastor in de St. Catharinaparochie in Eindhoven. De kerk werd omgevormd tot een rustpunt voor mensen die even weg willen uit de hectiek van de stad. Hij ging in 2000 met emeritaat. Bij zijn gouden priesterjubileum, in 2008, werd hij geëerd voor zijn onvoorwaardelijke steun aan die mensen in de samenleving ‘die het wat minder gemakkelijk hebben’. Cees van Bavel overleed op zondag 23 juni 2013 in Panningen. De uitvaart was in het Missiehuis in Panningen en hij is begraven in Eindhoven.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.P.A.M. van Bavel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bavel, Cees van’ vindt u het bedoelde materiaal.