Beijersbergen - van Henegouwen, A.

Archiefnummer: 1213
Archiefnaam: BEIJ
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.


Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

Ten geleide
A. Beijersbergen van Henegouwen (1909-2005) SM (Sociëteit van Maria)
André Beijersbergen van Henegouwen werd geboren te Den Haag op 28 augustus 1909. Hij trad in bij de Paters Maristen (Sociëteit van Maria), werd geprofest in 1932 en tot priester gewijd in 1936.
Hij heeft veel betekend voor de charismatische vernieuwing, die hij in de jaren ’70 in katholiek Nederland introduceerde. Hij bereisde hiervoor heel Nederland op de bromfiets. Enthousiast getuigen van het werk van de H. Geest en verwondering om het bestaan zijn kenmerken van de charismatische beweging. Hij introduceerde vrij gebed en geestdriftige lofprijzing in door hem geleide retraites en gespreksgroepen. Het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde, waarvan hij hoofdredacteur was, werd het contactblad voor de katholieke charismatici die in 1976 verenigd werden in de organisatie met dezelfde naam. In 2001 werd de naam veranderd in Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing. Pater Beijersbergen van Henegouwen overleed op 22 november 2005 in het verzorgingshuis Berchmanianum te Nijmegen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Website Katholieke Charismatische Vernieuwing Onder het kopje Historie informatie over Beijersbergen – van Henegouwen waaronder 2 artikelen van hem.

Literatuur van en over A. Beijersbergen – van Henegouwen kunt u vinden in RUQuest. Zoek op Bouwen aan de Nieuwe Aarde.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over André Beijersbergen - van Henegouwen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Beijersbergen van Henegouwen, André’ vindt u het bedoelde materiaal.  [Priesterprentje]