Brouwers, J.A.

Archiefnummer: 1040
Archiefnaam: BROJ
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1958-1995

Het archief bevat het persoonlijk archief dat hij tijdens het  Concilie heeft opgebouwd, de conceptteksten voor zijn boek en correspondentie met internationaleVaticaan-onderzoekers. Verder zijn er verschillende stukken uit zijn tijd als kapelaan, pastor en deken.

Plaatsingslijst (pdf, 132 kB) vernieuwd augustus 2013

J.A. Brouwers (1918-2004) z.j.

Ten geleide
Johannes Antonius Brouwers (1918-2004)
Jan Brouwers werd geboren op 29 december 1918 te Heesbeen (gemeente Heusden). Hij volgde de priesteropleiding in St. Michielsgestel en Haaren. Van 1945 tot 1954 was hij kapelaan in Schijndel, Vught en 's-Hertogenbosch en daarna rector van de Ursulinen te Boxtel. Hier sloot hij vriendschap met de latere bisschop Bekkers. In de avonduren studeerde hij politieke en sociale wetenschappen en sociologie, waarschijnlijk in Tilburg. Door zijn benoeming in 1957 tot secretaris van het bisdom 's-Hertogenbosch kwam het niet meer tot een doctoraal examen. In deze functie was hij betrokken bij de voorbereiding van het Tweede Vaticaans Concilie door de Nederlandse bisschoppen. Tijdens de zittingen in Rome was hij contactpersoon voor de Nederlandse bisschoppen, ‘spin in het web'. Na het Concilie was hij teleurgesteld in de moeizame doorwerking van de vernieuwing in de parochies en vond dat de nieuwe ideeën niet goed werden uitgelegd aan de gewone parochianen.

In 1966 werd hij pastoor van de St Cathrien en later deken in 's-Hertogenbosch. Van 1971 tot 1985 was hij pastor-teamleider van de parochie Sint Antonius van Padua en de Avondmaalparochie te Best; van 1981 tot 1985 was hij tevens deken van het dekenaat Best. Na zijn ontslag in 1985 werd hij rector van de zusters van het H. Hart in het Bernadetteklooster te Maliskamp (Rosmalen).

Brouwers schreef, gestimuleerd door kardinaal Alfrink, over zijn belevenissen in Rome: Vreugde en hoopvolle verwachtingen - Vaticanum II. Terugblik van een ooggetuige (Arbor, 1989). Hij overleed in het Bernadetteklooster te Maliskamp, op 20 augustus 2004.

Literatuur van en over J.A. Brouwers kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.A. Brouwers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Brouwers, J.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.