Bruggen, Piet van der

Archiefnummer: 1247
Archiefnaam: BRUG
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide

Piet van der Bruggen (1916-2007)
Piet van der Bruggen werd in 1916 geboren te Schaesberg. In 1943 werd hij tot priester gewijd in de kathedraal van Roermond. Hij was docent aan het Bisschoppelijk College in Sittard en moderator aan het St. Ursula-lyceum in Roermond. Hij werd pastoor-deken van Roermond tot het moment (1972) dat Jo Gijsen tot bisschop benoemd werd. Hij vond hem een ramp als bestuurder van de kerk. Van de vernieuwing bleef niets over. Van der Bruggen vluchtte naar Heerlen waar hij terecht kon als hoofd van de pastorale dienst van het De Wever-ziekenhuis. Hij bleef dit tot aan zijn pensionering in 1981. Toen werd hij door de pastoor-dekens van de Mijnstreek aangezocht als coördinator van de door hen opgerichte Pastorale School Mijnstreek. Ook was hij nog actief in de parochie Christus' Hemelvaart (Vrangendael) in Sittard en bij de Stichting Samen Onderweg te Heerlen.
Columns van hem werden gepubliceerd in De Bazuin en in Hervormd Nederland Magazine. In 2005 verscheen Een aanklacht tegen de vermolming in de kerk. Eerder verschenen al zes bundels met verhalen en gedichten van zijn hand. Zijn teksten zijn gekenmerkt door eenvoud en lichtvoetigheid. Hij stond bekend als progressief, menselijk en anti-Gijsiaan. Hij schreef ook in EnToch, een blad van kritische priesters. Piet van der Bruggen overleed op 28 mei 2007 in de Verpleegkliniek te Heerlen.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Piet van der Bruggen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Piet van der Bruggen zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bruggen, Piet van der’ vindt u het bedoelde materiaal.