Frencken, F.B.J.

Archiefnummer: 1037
Archiefnaam: FREN
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1916-1945

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 396 kB)

Felicitaties bij gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest in 1935 van mgr. Frencken

Ten geleide
F.B.J. Frencken (1886-1946)
Franciscus (Frans) Bernardus Josephus Frencken werd geboren op 9 juni 1886 in Oosterhout. Na zijn lagere schooltijd in Oosterhout vervolgde hij zijn opleiding in 1898 aan het seminarie IJpelaar te Breda. Nadat hij in mei 1910 tot priester was gewijd werd hij korte tijd later benoemd als kapelaan in Lamswaarde. Dit was maar van korte duur. In september van dat jaar werd hij benoemd tot leraar aan het seminarie "IJpelaar". Tot 1926 zou hij hier Latijn, poëzie, Duits en letterkundige geschiedenis doceren. In zijn jaren op het seminarie heeft hij veel tijd besteed aan toneel. Zo heeft hij diverse toneelstukken geregisseerd en geschreven zoals Gekruisigd en Pilatus.

Nadat Frencken in contact was gekomen met de Vlaamse priester Edward Poppe en zijn Eucharistische Kruistocht (EK) richtte hij in Nederland rond 1923 een EK-beweging op: de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht. Deze beweging kreeg gestalte in EK-huizen die bij de fabrieken gevestigd werden en waar de arbeidsters konden samenkomen onder leiding van catechisten. Twee jaar later volgde de oprichting van de Katholieke Jeugdvereniging (KJV) die in de geest van de EK werkte en  gericht was op gezelligheid en ontspanning in combinatie met godsdienstige en morele vorming. In 1930 werd Kasteel Bouvigne bij Breda gehuurd als onderkomen voor de KJV en de EK.  Door de toenemende werkloosheid in de jaren dertig werd het kasteel ook gebruikt als school voor diverse opleidingen om de werkloze meisjes weer aan een baan te kunnen helpen. Was het werk in de beginjaren alleen gericht op fabrieksmeisjes later ging men zich ook toeleggen op het wijkwerk. Tot aan zijn dood in 1946 heeft Frencken zich als  directeur volledig voor "zijn" organisaties ingezet.

Het archief is als volgt ingedeeld:
1. Persoonlijke leven en Familie
2. Over Frencken verzameld door anderen.
3. Comite's
4. Commissies
5. Vereniging Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
5.1 Eucharistische Kruistocht
5.2 Katholieke Jeugdvereniging (KJV)
5.3 Katholieke Aktie (KA)
6. Overige

Literatuur van en over F.B.J. Frencken kunt u vinden in RUQuest.
- Biografie via Biografisch portaal van Nederland
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.B.J. Frencken zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Frencken, F.B.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.