Kocken, F.

Archiefnummer: 1187
Archiefnaam: KOCF
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1969-2002

Het archief bevat in hoofdzaak notities voor preken.

Plaatsingslijst (pdf, 33 kB)


Ten geleide
F.W.A. Kocken (1919-2008)
Frans Kocken, geboren 1919, gewijd in Utrecht in 1946, benoemd 1963, heeft het grootste deel van zijn actieve loopbaan doorgebracht als pastor bij de parochie H. Franciscus van Assisië te Leeuwarden. Bij het schrijven van zijn preken maakte hij gebruik van het liturgieperiodiek ‘De zondagsmis', later ook van ‘Bron van de christelijke geest'. Deze periodieken zijn in het archief bewaard gebleven in verband met de datering en de thema's van de preken. Verder liet hij zich ook inspireren door diverse maatschappelijke onderwerpen, gezien de krantenknipsels.
Als pastor heeft hij ook gezinsdiensten en jongerenmissen gehouden. Tevens was hij betrokken bij oecumenische diensten. Zo werkte in de jaren tachtig de Franciscusparochie samen met de Gereformeerde en de Nederlands-Hervormde kerk bij de welkomsbrief voor nieuwe inwoners van Leeuwarden-Oost.
In september 1985 stopte hij als pastor van de parochie en volgde Th. P. Hilhorst hem op. Hij bleef echter nog intensief betrokken bij de Franciscusparochie en preekte af en toe samen met de nieuwe pastor. Verder hield hij tijdens zijn emeritaat diensten, georganiseerd door Oecumenische Werkgroepen in onder andere Camminghaburen, Oostwierum, Annaparochie, Warga en Dronrijp. Ook preekte hij geregeld in het Medisch Centrum Leeuwarden. Frans Kocken overleed in 2008.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over F.W.A. Kocken zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kocken, F.W.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.