Lange, B.G. de

Archiefnummer: 393
Archiefnaam: LANG
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1905-1968

Het archief heeft vooral betrekking op zijn studiejaren en zijn leraarschap in Gemert.

Plaatsingslijst (pdf, 41 kB)

Missiehuis van de Paters van de H. Geest (CSSp )in Weert, ca. 1939

Ten geleide
B.G. de Lange CSSp (1894-1981)
Bernard G. de Lange werd geboren op 25 oktober 1894 te Schoonhoven. Hij ging naar het missiehuis van de congregatie van de Heilige Geest in Weert, was novice in Gemert en studeerde theologie in Leuven, waar hij in 1922 tot priester werd gewijd. Zijn grote wens naar de missie te gaan werd niet vervuld. Hij werd leraar, eerst aan het klein-seminarie te Gentinnes (B), daarna in Gennep. In verband met nieuwbouw van de orde was hij enkele jaren econoom in Weert en vanaf 1933 weer leraar, nu aan de Joseph Dicatusschool te Gemert. Na de oorlog was hij enkele jaren overste in Gemert en Weert. Vanaf 1953 was hij kapelaan in Ottersum en van 1961 tot 1968 rector in Ven-Zelderheide. Tot zijn dood, in april 1981 woonde hij in het klooster-bejaardenoord te Gennep.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over B.G. de Lange zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.