Lazeroms, A.

Archiefnummer: 275
Archiefnaam: LAZE
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1924-1978

Plaatsingslijst (pdf, 122 kB)

Kerkgebouw parochie De Goede Herder, Breda

Ten geleide
A.M.C. Lazeroms (1909-1987)
Adrianus Marinus Cornelis Lazeroms werd geboren op 29 augustus 1909 te Roosendaal. Hij volgde het seminarie te Hoeven en werd in 1933 gewijd tot priester van het bisdom Breda. In 1958 kreeg hij de opdracht een nieuwe parochie te stichten in de wijk Doornbos in Breda. Van deze parochie De Goede Herder was hij tot 1974 pastoor. Hij overleed op 2 oktober 1987.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.M.C. Lazeroms zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lazeroms, A.’ vindt u het bedoelde materiaal.